Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Arhiva pentru iulie, 2010

Comunicat de presa din data 15.07.2010

vineri, iulie 30, 2010 10:29

Comunicat de presa din data 15.07.2010

Plata părţilor comune – obligaţia contractuala a tuturor locatarilor

dintr-un condominiu

Pentru toţi utilizatorii sistemului centralizat de încălzire centrală este evident că recentele informaţii referitoare la creşterile neprevizionate ale costului combustibilului pentru încălzire şi respectiv prognozată diminuare a subvenţiilor acordate populaţiei de autorităţile publice locale vor dubla preţul energiei termice şi deci implicit a costurilor de încălzire şi preparare a apei calde.

Părţile comune, şi mai exact valoarea procentului acestora din totalul energiei termice înregistrate de contorul de branşament, sunt unele din problemele intens dezbătute in ultimele zile. Interesul privind stabilirea şi repartizarea sumei care priveşte proprietatea comună este pe deplin justificat pentru că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare cuprinse în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230 /2007 a asociaţiilor de proprietari, nici-un proprietar  de apartament sau de spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă nu va fi exceptat de la obligaţia de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renunţării la folosirea unei părţi din proprietatea comună, a abandonării apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ori în alte situaţii.

Proprietarii apartamentelor şi/sau a spaţiilor cu altă destinaţie cunosc că cheltuielile cu consumurile comune de energie termică din spaţiile aflate în proprietate comună cuprind cheltuielile aferente consumurilor de energie termică disipate de radiatoare, conductele şi coloanele de distribuţie ale agentului termic, izolate sau neizolate şi respectiv transferate prin elementele de construcţie. Potrivit aceluiaşi act normativ cheltuielile cu consumurile comune se repartizează proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză care îi revine fiecărui proprietar. Până în prezent valoarea procentuală a cheltuielilor comune de încălzire a fost stabilită la minim 20% din totalul valorii de energie termica înregistrata de contorul de branşament.

Mădălina Buzatu si Petco Uzunov in calitate de vicepreşedinţi ANPSC:

„Încă din februarie 2008, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi Publice impunea prin măsuri de conformare tuturor prestatorilor autorizaţi de servicii de repartizare  ca valoarea cotei cheltuielilor comune să fie de cel puţin 20%, dar în nici un caz mai mică decât raportul din suprafaţa echivalentă termic (SET) a părţii comune (inclusiv cu instalaţiile de încălzire din subsolul tehnic al blocului) şi SET total instalat în condominiu.”

Citeste tot articolul »

Acest post a fost postat in categoria: Noutati

Titlul de proprietate pentru terenul „cota indiviza” aferent apartamentului conform Legii 18/1991 – republicata!

vineri, iulie 23, 2010 16:31

In cadrul seminariilor complet gratuite adresate membrilor si reprezentantilor asociatiilor de proprietari  (din toate sectoarele Capitalei), Miercuri, 28.07.2010, ora 11.00, la sediul ligii de la cladirea sphera (din str. Serg. Nutu Ion, nr. 44, -zona razoare- sect. 5, Bucuresti)  are loc seminarul cu tema: Titlul de proprietate pentru terenul „cota indiviza” aferent apartamentului conform Legii 18/1991 – republicata!

Dezbaterile vor viza:

 • Rolul autoritatilor locale
 • Drepturile si Obligatiile membrilor si reprezentantilor asociatiilor de proprietari;

Invitati:

 • Reprezentanti ai asociatiilor de proprietari din Bucuresti;
 • Reprezentanti ai Autoritatilor locale
 • Reprezentanti ai Serviciilor pentru Asociatiile de Proprietari din cadrul Primariilor de Sector;
 • Reprezentanti ai prefecturii municipiului bucuresti, Primariei Generale a Municipiului Bucuresti, Consiliului general Al Municipiului Bucuresti,
 • Invitati permanenti: radet Bucuresti, distrigaz, apa nova bucuresti, 3d romania
 • Specialisti in domeniu;
Acest post a fost postat in categoria: Noutati

COMUNICAT 23.07.2010

vineri, iulie 23, 2010 16:27

In M.O. nr. 507 a fost publicata Legea nr. 170 din 16/07/2010 pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea art. 101 din Legea locuinţei nr. 114/1996.

Aceasta Lege aduce o modificare importanta:

„(3) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2) şi prin derogare de la prevederile art. 39 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotărî motivat, cu o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3), devin aplicabile dispoziţiile privitoare la coproprietatea obişnuită şi temporară. Cu toate acestea, înstrăinarea sau ipotecarea se poate realiza dacă există o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (3) şi (4), coproprietarii care nu au votat ori, după caz, s-au opus la înstrăinare sau ipotecare au dreptul la o despăgubire justă, stabilită pe cale convenţională ori, în caz de neînţelegere, pe cale judecătorească.

(6) Constatarea încetării destinaţiei de folosinţă comună pentru aceste părţi se face prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de proprietari, adoptată cu o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor.”

Citeste tot articolul »

Acest post a fost postat in categoria: Noutati

COMUNICAT 22.07.2010

miercuri, iulie 21, 2010 20:21

In M.O. nr. 502 a fost publicata Legea nr. 175 din 16/07/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

Aceasta Lege aduce o modificare importanta:

Proprietarii care îşi achită integral cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiilor de proprietari în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi scutiţi de la plata penalităţilor generate de suma restantă cu titlu de bază. Prin cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiilor de proprietari se înţelege datoria cu titlu de bază fără suma rezultată din penalităţi.

In acest sens ne exprimam urmatoarele puncte de vedere:

 • Parlamentarii nu au luat in considerare nici unul din zecile de amendamente (pt modificarea legii 230/2007) propuse de Liga Asociatiilor de Proprietari HABITAT;
 • Parlamentarii nu au luat in considerare punctele de vedere ale Guvernului si cele ale Consiliului Legislativ
 • Initiativa de a scuti restantierii de la plata penalitatilor, ridica urmatoarele probleme:

Citeste tot articolul »

Acest post a fost postat in categoria: Noutati

Comunicat

miercuri, iulie 21, 2010 20:19

Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara atrage atenţia asociaţiilor de locatari/proprietari asupra pericolului pe care îl reprezintă antenele montate pe clădiri înainte de anul 1989 pentru recepţionarea posturilor TV străine.

Pentru a nu fi angajată răspunderea civilă sau penală a reprezentanţilor asociaţiei, aceştia au obligaţia de a demonta aceste antene, cât mai repede posibil, având în vedere că nu mai sunt necesare, dar pot produce accidente grave, şi nu sunt nici estetice. Răspunderea pentru aceste antene revine conducerii asociaţiilor de locatari/proprietari întrucât aceste antene sunt montate pe părţile comune ale clădirilor.

Precizăm că această problemă a fost ridicată şi în cadrul Consiliului Local Timişoara, printr-o interpelare.

Din aceste motive solicităm asociaţiilor de locatari/proprietari să trateze cu maximă atenţie şi seriozitate aspectele sesizate, iar, în măsura în care întâmpină probleme sau doresc informaţii suplimentare, să ne contacteze la sediul Federaţiei Asociaţiilor de Locatari Timişoara, str. Braşov nr. 8, tel. 0256201237.

Acest post a fost postat in categoria: Stiri Locale

Procent de consum comun pentru incalzirea locuintelor

miercuri, iulie 21, 2010 11:09

În tari precum: Germania, Austria, Franţa, Elveţia, Cehia, Slovacia, se aplica un procent de consum comun cuprins intre 25 % si 50 %, in condiţiile in care majoritatea condominiilor sunt izolate termic.

Tara/Reglementarea

Cota parte fixa

(procentul de consum comun)

Germania (HeizkostenV din 20 ian. 1989)

Între minim 30% şi maxim 50%

Austria (HeizKG BGBI nr. 827 din 29 dec. 1992)

Între minim 25% şi maxim 45%

Franţa (Decretul nr. 613-2000 din 05 iul. 2000)

Între minim 25% şi maxim 50%

Elveţia (VHKA – din mai 1999)

Între minim 30% şi maxim 50%

Cehia (Circulara nr. 372 din 12 oct. 2001)

Între minim 40% şi maxim 50%

Slovacia (Ordonanţa 630 din 20 dec. 2005)

40%

Acest post a fost postat in categoria: Puncte de Vedere