Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Arhiva pentru Iulie 10th, 2013

Propunere de modificare si completare a ordinului ANRSC 343 2010

Miercuri, Iulie 10, 2013 13:18

Propunere de modificare si completare a ordinului ANRSC 343 2010 privind Norme tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii pentru repartizare a costurilor pentru incalzire şi apa calda de consum.

AUREL MARIAN

Premiza.
Confortul termic al locuirii pe timp de iarna se asigură prin consumul de energie termică care compensează  pierderile termice  datorate diferenţei de temperatură intre interiorul locuinţei si exterior. In cazul unei locuinţe individuale aceasta energie este direct proporţională cu diferenţă  de temperatură (interior/exterior) şi invers proporţională ce rezistenţa termică a suprafeţelor exterioare ale locuinţei.

In bocurile de locuinţe,conform legiilor a temodinamicii  diferenţele inerente de temperatură intre apartamente duc la un intens flux termic  in interiorul blocului mai ales că suprafeţele interioare  (in numar de 5 sau 4) sunt mai mari decât cele exterioare (in numar de 1 sau 2) iar rezisenţa termică a suprafeţelor interioare este prin construcţie foarte mică. Acest lucru face ca intr-un apartament cu caloriferele inchise temperatura să se stabilizeze in timpul iernii la 170C -190C (măsurători efectuate). Se constată că rezistenţa termică integrată spre apartamentele vecine este de 30-50 de ori mai mică decât cea spre exterior astfel că la o diferenta de un grad intre apartamente fluxul spre interior să depăşească pe cel spre exterior chiar pentru o temperatura de afară de -100C!

Astfel fluxurile termice interioare nu pot fi repartizate pe apartamente prin citirile repartitoarelor (integratoare termice) şi care prezintă ponderile energiei termice "injec-tate " in apartament. In consecinţă repartizarea costurilor pe apartamente proporţional cu inregistrările repartitoarelor duce la distorsiuni aberante ale costurilor reale care ar reprezenta energia termică efectiv consumată de apartament şi nu cea transmisă vecinilor sau primită dela aceştia. Pe de alta parte prin transferul energiei termice in interiorul blocului se stabilizează un nivel termic de care beneficiază toţi locatarii condominiului indiferent de sursa proprie de incalzire (combustibil, electricitate, fluid termic), de tipul corpurilor de incalzit (calorifere, radiatoare) sau de furnizorul de energie termica. Spaţiile comune sunt in general incalzite tot prin efectul transferului termic interior

Deşi fluxurile interioare de energie termica pentru un apartament nu pot fi măsurate, un apartament poate in acelaşi moment primi caldura de la doua apartamente(mai calde) şi transmite la alte trei (mai reci), aceasta poate fi stabilita drept cota parte a  energiei termice a transferului interior care nu poate fi repartizată prin indicatiile date de repartitoare.

Calculul cotei parte fixe, nerepartizabile prin repartitoare de energie termică, disipată in interiorul blocului s-a facut considerând următoarele elemente fizice şi normative: tipul de constructie a blocului (definirea coeficientilor termici), normele de locuire in vigoare, temperaturile sezonului de iarna confirmate decadal (pe regiuni), zona de locuire in ţară, starea rebailitării termice. Aceasta cota parte fixă se va repartiza pe suprafete individe ale apartamentelor şi va fi in sarcina tuturor proprietarilor de apartamente dintr-un condominiu inzestrat preponderent cu sistemul de repatitoare termice, inclusiv celor neconectati la acest sistem. Metoda cotelor fixe este aplicata in majoritatea tărilor europei de vest (incepand cu Germania  din 1989 cu cota parte fixa până la 50%, până la Slovenia din 2005 cu cota fixa pâna la 65%). Cotele parte fixa inglobează si consumurile termice pentru părti comune.

Modificări ale Ordinului 343 din 13/07/2010 propuse.
Se adaugă:
Art. 2 al.18
-Cota parte fixă este factorul specific fiecărui condominiu/bloc de locuire şi tipului de apartament care defineşte, in cazul utilizării sistemului de repartitoare termice, mărimea procentuală a costului de energie termică reprezentând energia termică consumată in transferurile termice interioare ea  neputind fi definită prin inregistrările repartitoarelor. Energia termica inplicata in trasferurile interioare echilibrează starea termica interioara a blocului.
Se inlocueşte art. 19 cu textul urmator:
Art.19 al (1)
Cantitatea totală de energie termică pentru incălzire ce revine fiecărui proprietar se calculează cu relaţia:

Unde:

reprezintă cota parte fixa in sarcina apartamentului "i"   şi    
  -energia termica totală facturata
-suprafata utila a apartamentului "i"

 -cota parte fixa revenita apartamentuli "i" conform al.2

reprezintă cota parte conform citirilor repartitoarelor  din apartamentul "i".
Valoarea  se calculează conform art. 18

al.(2)

  1.        Cota parte fixă  din consumul total de energie termica inregistrat pe coloana de distributie pe verticală (sau in condiţii echivalente), luată in calcul in condiţiile normative, constructive şi meteorologice din ţară este:

62% pentru blocurile  construite inainte de anul 1988,
52% pentru blocurile construite după anul 1989

  1. Considerând tipurile de construcţii şi zonarea metorologică  se aplică la valoarea cotei parte fixe de mai inainte  următoarele corecţii:

Tip construcţie; zonare meteorologică

Crestere procentuală (+)

Diminiare procentuală (-)

Bloc reabilitat termic sau anvelopat la construcţie

8

 

Bloc autoportant (pereţi beton)/ cofraje glisante

8

 

Bloc perete cărămida interior/ exterior

5

 

Zona meteorologica rece (Harghita, Covasna)

 

10

  1. Valorilor procentuale definite mai sus li se aplică corecţiile din anexa 1 la norma tehnica  a ordonanţei 343/2010. Corectiile anexei 1 sunt opţionale la decizia proprietarului

 al.(3)
Orşice prevedere din capitolul II secţiunile I, II, şi III care nu se regăseşte in indicaţiile sau referirile prezentate in acest articol nu se mai aplică.

Acest post a fost postat in categoria: Puncte de Vedere

PROGRAM - ADMINISTRATOR DE IMOBILE 19 AUGUST – 04 SEPTEMBRIE 2013

Miercuri, Iulie 10, 2013 13:02

Liga Asociatiilor de Proprietari HABITAT in colaborare cu Asociatia Romana pentru Locuinte CASA PLUS organizeaza, in perioada 19 08 – 04 09 2013 o noua serie a programului de perfectionare pentru ocupatia administrator imobile.

Programul este autorizat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (Autorizatie seria B nr. 0003750/11.11.2010).

Programul se adreseaza: administratorilor pentru asociatii de proprietari si tuturor acelora care doresc sa-si imbunatateasca cunostintele in domeniu.
Programul va avea o durata de 12 zile (L-V 16.00-19.00, S 10.30-15.30) si se va desfasura la sala de seminarii de la CLADIREA SPHERA din str. SERG. NUTU ION, nr. 44, (zona RAZOARE – fosta VENTILATORUL) sect. 5, BUCURESTI.

Inscrierea si plata taxei de participare (350 lei/participant) se fac la sediul Ligii Habitat.
Plata se face in prima zi de curs. Numar limitat de locuri (28).
Acte necesare: copie diploma BAC, copie buletin.
Relatii suplimentare se pot obtine de la d-na Oana VOICU (mobil: 0761.079.486; tel/fax 021.319.07.99; email: oana.voicu@habitaturban.ro; program: luni-vineri 11.00 – 15.00).

Acest post a fost postat in categoria: Noutati