Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Arhiva pentru noiembrie, 2013

CONFERINTA CU TEMA: REPARTIZAREA CONSUMURILOR DE ENERGIE TERMICĂ ÎNTRE CONSUMATORII DIN IMOBILELE DE TIP CONDOMINIU, ÎN CAZUL FOLOSIRII SISTEMELOR DE REPARTIZARE A COSTURILOR PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI APĂ CALDĂ DE CONSUM!

vineri, noiembrie 15, 2013 16:53

In cadrul seminariilor complet gratuite adresate membrilor si reprezentantilor asociatiilor de proprietari, joi, 21.11.2013, ora 09.00, la HOTEL IBIS NORD, SALA ENESCU (Calea Grivitei nr.143, sector 1, Bucuresti, in proximitatea Garii de Nord), are loc Conferinta cu tema: REPARTIZAREA CONSUMURILOR DE ENERGIE TERMICĂ ÎNTRE CONSUMATORII DIN IMOBILELE DE TIP CONDOMINIU, ÎN CAZUL FOLOSIRII SISTEMELOR DE REPARTIZARE A COSTURILOR PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI APĂ CALDĂ DE CONSUM!
Dezbaterile  vor viza:

 • Montarea si exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum – legislatia din Romania si Uniunea Europeana, situatii deosebite semnalate, propuneri de imbunatatire a reglementarilor, drepturile si obligatiile proprietarilor / asociatiilor de proprietari; puncte de vedere-  Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C., Primaria Municipiului Bucuresti, Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice-  AMRSP, RADET BUCURESTI, ISTA, TECHEM, ELSACO;
 • Strategia energetica a municipiul Bucuresti; Trecerea capacitatilor de productie si distributie/furnizare in administrarea PMB; Concesionarea Sistemului de Termoficare;
 • Modele de succes:  DALKIA Romania;
 • Masurile conexe: reabilitarea instalatiilor;

Invitati:

 • Reprezentanti ai asociatiilor de proprietari din Bucuresti;
 • Reprezentanti ai ANRSC, AMRSP, PREFECTURII MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIMARIEI GENERALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, RADET BUCURESTI, ISTA, TECHEM, ELSACO;
 • Reprezentanti ai Serviciilor pentru Asociatiile de Proprietari din cadrul Primariilor de Sector;
 • Specialisti in domeniu;

Pana in prezenta au confirmat participarea:

 • Domnul Doru Ciocan – Presedinte ANRSC;
 • Domnul Iulian Bandoiu – Director ANRSC;
 • Domnul Dumitru Gherdan – PMB;
 • Domnul Marian Sisu – Director ISTA Romania;
 • Domnul Ciprian Nita – Director Elsaco;
 • Domnul Ciprian Marin – Director Techem;
 • Domnul Radu Dumitrescu – Vicepresedinte Asociatia Romana pentru Locuinte Casa Plus;

NUMAR LIMITAT DE LOCURI! VA RUGAM SA CONFIRMATI PARTICIPAREA LA:: mihai.mereuta@habitaturban.ro, sau fax 021.319.07.99, sau mobil 0744.751.416, sau adresa corespondenta: OP 49, CP 21 Sector 2 Bucuresti. www.habitaturban.ro, www.regenerareurbana.ro, www.casa-plus.ro; http://urban-plus-ro.blogspot.ro/
presedinte: MIHAI  MEREUTA – 0744.751.416; mihai.mereuta@habitaturban.ro;
director executiv: tatiana musteata – 0726.373.000; tatiana.musteata@habitaturban.ro;
director daniela hutan – 0743.627.705; dana.hutan@habitaturban.ro;
Director Formare profesionala: oana voicu – 0761.079.486; oana.voicu@habitaturban.ro;

ACTIUNi REALIZATA cu sprijinul: SCORSEZE SECURITY INTERNATIONAL, sc dalkia romania sa, Patronatul Societatilor din Constructii, arcon, Elsaco, ista romania, Speranta SRL, apa nova bucuresti, SC CATA & PREST SRL.
partener media: RADIO ROMANIA ACTUALITATI – BUCURESTI FM 98,3; BURSA CONSTRUCTIILOR.


AGENDA EVENIMENTULUI

Acest post a fost postat in categoria: Noutati

ASOCIATIA ROMANA PENTRU LOCUINTE – CASA PLUS –
EVALUARE COMPETENTE PROFESIONALE

miercuri, noiembrie 6, 2013 20:10
 1. Ce este certificarea de competente profesionale?

Competenţa înseamnă capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de muncă diverse, pentru a realiza activităţile cerute la locul de muncă, la nivelul calitativ specificat în standard.

A fi competent înseamnă:

 • a aplica cunoştinţe de specialitate
 • a folosi deprinderi specifice
 • a analiza şi a lua decizii
 • a fi creativ
 • a lucra cu alţii ca membru al unei echipe
 • a comunica eficient
 • a te adapta la mediul de muncă specific
 • a face faţă situaţiilor neprevăzute.

Certificarea de competente profesionale se realizează prin evaluarea competenţelor profesionale
Evaluarea competenţelor profesionale reprezintă un procesul de colectare a informaţiilor necesare pentru stabilirea competenţei şi judecarea lor în raport cu cerinţele unui referentiar ( a unui standard ocupational).

 1. De ce este utilă evaluarea competenţelor profesionale?

Funcţia principală a evaluării competenţelor este să certifice competenţa şi să acorde recunoaştere profesională unei persoane, ea mai poate fi utilizată şi în alte scopuri cum ar fi:

 • recrutarea personalului într-o întreprindere sau instituţie
 • selectarea personalului pentru diferite funcţii dintr-o organizaţie
 • determinarea nivelului de pregătire al unei persoane care parcurge un curs sau program de formare profesională
 • direcţionarea şi urmărirea perfecţionării profesionale a personalului
 • identificarea unor noi utilizări ale deprinderilor deja existente într-o organizaţie în vederea unei restructurări
 • diagnoza performanţelor angajaţilor dintr-o companie sau instituţie oarecare.

 

 1. Avantaje pentru deţinătorul certificatului de competenţă
 • Acordarea certificatului de competenţă se bazează pe evaluarea a ceea ce candidatul este
 • capabil să facă în condiţii reale de muncă
 • Evaluarea competenţelor ajută la creşterea încrederii în sine şi a capacităţii de autoevaluare.
 • Certificatul de competenţă oferă recunoaşterea competenţelor unei persoane, indiferent de
 • modul în care acestea au fost dobândite
 • Certificatul de competenţă poate fi acordat indiferent de vârsta candidatului fără a restricţiona accesul la evaluare
 • Certificatul de competenţă constituie o garanţie a capacităţii unei persoane de a activa într-o ocupaţie/calificare şi pune în evidenţă competenţele transferabile de la o ocupaţie la alta. De
  aceea, obţinerea unui certificat de competenţă profesională măreşte şansele de angajare şi
  posibilităţile de dezvoltare a unei cariere.
Acest post a fost postat in categoria: Noutati

Diverse prevederi legale cu privire la repartitoare!

luni, noiembrie 4, 2013 14:49

Lege nr. 325 din 14/07/2006
serviciului public de alimentare cu energie termică
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 651 din 27/07/2006

   Art. 29. – (1) În cazul consumatorilor dintr-un condominiu, alimentaţi printr-un branşament termic comun, sunt obligatorii montarea de către proprietari a repartitoarelor de costuri şi stabilirea unei metodologii de repartizare a costurilor, aprobată în adunarea generală a asociaţiei de proprietari/locatari, în baza metodologiei-cadru elaborate de A.N.R.S.C.
   (2) Repartitoarele de costuri fac parte integrantă din instalaţiile de utilizare aferente proprietăţii.
   (3) Montarea, întreţinerea şi exploatarea repartitoarelor de costuri pentru energia termică, atât pentru încălzire, cât şi pentru apa caldă de consum, se efectuează numai de către persoane juridice autorizate de A.N.R.S.C.
    Bucureşti, 14 iulie 2006.
    Nr. 325.

 

Guvernul României
Hotărâre nr. 609 din 20/06/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 27/06/2007
pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică


    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Articol unic. – Alineatul (2) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 7 iulie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Montarea contoarelor de energie termică la nivel de apartament în cazul distribuţiei orizontale, respectiv a repartitoarelor de costuri în cazul distribuţiei verticale, este în sarcina proprietarilor, indiferent de sistemul de distribuţie adoptat în cadrul condominiului, şi se va finaliza până la data de 30 septembrie 2009."

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   

Contrasemnează:
───────────────
Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Cristian David

    Bucureşti, 20 iunie 2007.
    Nr. 609.

Extras
DIRECTIVA 2012/27/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

Acest post a fost postat in categoria: Noutati