Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Arhiva pentru februarie, 2021

Atentie!

vineri, februarie 19, 2021 11:15

Administratorul întocmeşte lunar şi depune semestrial, la compartimentul specializat în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari pe a cărei rază teritorială se află condominiul, situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv. (1 martie pentru situaţia existentă la 31 decembrie şi până la data de 1 septembrie pentru situaţia existentă la 30 iunie). Modelul formularului pentru declararea situaţiei soldurilor elementelor de activ şi pasiv este stabilit prin Ordinul nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.
Pentru indrumari referitoare la procedura de intocmire a situatiei soldurilor elementelor de activ si pasiv, va invitam la programele de consiliere gratuită desfășurate la sediu, numai cu programare (aleea Barajul Iezeru nr. 6A, Sector 3, București, cod 032799, Clădirea SEQUOIA, etaj 1, camera 108). Pentru programări vă rugăm să ne contactați prin tel fix/fax 021.341.30.62, mobil 0743.627.705, 0726.949.000, e-mail: mihai.mereuta@habitaturban.ro, dana.hutan@habitaturban.ro
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI – MIHAI MEREUŢĂ – 0744.751.416; mihai.mereuta@habitaturban.ro; președinte  Liga Asociațiilor de Proprietari Habitat, Asociația Română pentru Locuințe Casa Plus, la sediu – marțea intre orele 11.00-13.00
DECLARATIA 112, REVISAL, ORGANIZARE, FORMARE PROFESIONALĂ (CURS ADMINISTRATOR DE CONDOMINIU) – DANIELA FLORINA HUŢAN, 0726.949.000, dana.hutan@habitaturban.ro, la sediu de luni pana vineri, intre orele 09.00 – 15.00
FINANCIAR – CONTABIL – CENZORAT – RESURSE UMANE

Ordinul nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
Text actualizat la data de 01.01.2019

ANEXA 2 Reglementările contabile privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial din 24.11.2017
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 984 din 12/12/2017

A. Dispoziţii generale
8. Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate, lunar se întocmeşte "Situaţia soldurilor elementelor de activ şi de pasiv" (cod 14-6-30/d), pe baza datelor înscrise şi totalizate în fişe şi jurnale contabile.
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC
SITUAŢIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ŞI DE PASIV
(cod 14-6-30/d)

PARTEA I

PARTEA II

Nr. crt

Elemente de activ

Valori (lei)

Nr. crt

Elemente de pasiv

Valori (lei)

1.

Sold în casă

1.

Sold fond de rulment

2.

Sold conturi la bănci

2.

Sold fond de reparaţii

3.

Sume neachitate de proprietarii din asociaţie pentru lista de plată curentă

3.

Sold fond sume speciale

4.

Restanţe existente la data întocmirii acestei situaţii

4.

Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperări debite etc.)

5.

Debitori, alţii decât membrii asociaţiei

5.

Furnizori pentru facturi neachitate (utilităţi, servicii, livrări, prestaţii, lucrări etc.)

6.

Actele de plată pe luna în curs, nerepartizate proprietarilor (facturi de apă, gaze, energie electrică sau termică, de reparaţii neprevăzute, state de salarii, indemnizaţii, premii etc.)

6.

Creditori diverşi

7.

Acte de plăţi pentru cheltuielile aferente fondurilor de reparaţii, speciale, de penalizări care nu au fost încă scăzute din fondurile respective

TOTAL PARTEA I

TOTAL PARTEA II

* Modelul se referă la asociaţiile de proprietari.Celelalte persoane juridice fără scop patrimonial vor efectua adaptările corespunzătoare în funcţie de specificul activităţii.NOTĂ: Corelaţie: total partea I = total partea a II-a.
Situaţia soldurilor elementelor de activ şi de pasiv se întocmeşte de către administrator sau altă persoană desemnată.

Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
Text actualizat la data de 31.08.2019

Art. 66. – (1) Administratorul are, în principal, următoarele atribuţii: n) întocmeşte lunar şi depune semestrial la compartimentul specializat în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari pe a cărei rază teritorială se află condominiul situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv;

Acest post a fost postat in categoria: Noutati

28 februarie, termenul-limită pentru depunerea Declarației 205

joi, februarie 18, 2021 22:06

Asociatiile care pe parcursul anului 2020 au depus Declaratia 100 acum trebuie sa depuna Declaratia 205

 

Ultima zi a lunii februarie a.c. (28 inclusiv) este data-limită până la care plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor au obligația să depună declarația privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit – Formularul 205, pentru veniturile obținute în anul 2020.
Dacă persoana fizică prestatoare de servicii, cu care se încheie contractul în baza Codului civil, nu este persoană fizică autorizată, respectiv nu este înregistrată fiscal potrivit legislației în materie și care desfășoară activități de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, fără a avea caracter de continuitate și pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II "Venituri din activități independente" din titlul IV al Codului fiscal, asociația de proprietari calculează impozitul pe venitul achitat persoanelor respective, la momentul acordării veniturilor prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut.

Impozitul astfel reținut se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut, și totodată asociația de proprietari are obligația ca, acest impozit menționat anterior să-l declare, în formularul 100 – "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat" precum și, anual, în formularul 205 – "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit".

ART. 114 – Definirea veniturilor din alte surse
(2) În această categorie se includ, însă nu sunt limitate, următoarele venituri:
g) veniturile din activități, altele decât cele de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, precum și activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II – Venituri din activități independente și cap. VII – Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

Pct. 34 din HG nr.1/2016 privind Normele de aplicare a Codului fiscal,
În veniturile din activităţile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal sunt cuprinse veniturile realizate de contribuabilii care nu sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie şi care desfăşoară activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, profesii liberale, din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, fără a avea caracter de continuitate şi pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II "Venituri din activităţi independente" şi cap. VII "Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură" din titlul IV al Codului fiscal
LEGISLATIE
LEGE   Nr. 227/2015 privind Codul fiscal
HG nr.1/2016 privind Normele de aplicare a Codului fiscal

Pentru indrumari referitoare la procedura de intocmire si depunere a declaratiei 205 va invitam la programele de consiliere gratuită desfășurate la sediu, numai cu programare (aleea Barajul Iezeru nr. 6A, Sector 3, București, cod 032799, Clădirea SEQUOIA, etaj 1, camera 108). Pentru programări vă rugăm să ne contactați prin tel fix/fax 021.341.30.62, mobil 0743.627.705, 0726.949.000, e-mail: mihai.mereuta@habitaturban.ro, dana.hutan@habitaturban.ro
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI – MIHAI MEREUŢĂ – 0744.751.416; mihai.mereuta@habitaturban.ro; președinte  Liga Asociațiilor de Proprietari Habitat, Asociația Română pentru Locuințe Casa Plus, la sediu – marțea intre orele 11.00-13.00
DECLARATIA 112, REVISAL, ORGANIZARE, FORMARE PROFESIONALĂ (CURS ADMINISTRATOR DE CONDOMINIU) – DANIELA FLORINA HUŢAN, 0726.949.000, dana.hutan@habitaturban.ro, la sediu de luni pana vineri, intre orele 09.00 – 15.00
FINANCIAR – CONTABIL – CENZORAT – RESURSE UMANE

Acest post a fost postat in categoria: Noutati