Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Comunicat - 23-07-2011

Luni, Iulie 25, 2011 14:47

Avand in vedere:

  • Numarul mare al litigiilor pe probleme locative (mai ales cele legate de organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari) aflate in prezent in justitie;
  • Tergiversarea proceselor privind restantierii/delapidatorii din asociatiile de locatari/proprietari;
  • Tergiversarea aplicarii hotararilor definitive de catre unii executori judecatoresti;
  • Pentru o mai rapida si competenta judecare a conflictelor locative, in spiritul reformei justitiei;
  • Prevederile Legii 304/2004 privind organizarea judiciara

Art. 36. (3) În cadrul tribunalelor funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor, secţii maritime şi fluviale sau pentru alte materii.

Art. 37. - (1) În domeniile prevăzute de art. 36 alin. (3) se pot înfiinţa tribunale specializate.

(2) Tribunalele specializate sunt instanţe fără personalitate juridică, care pot funcţiona la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti şi au, de regulă, sediul în municipiul reşedinţă de judeţ.

(3) Tribunalele specializate preiau cauzele de competenţa tribunalului în domeniile în care se înfiinţează.

Art. 39. - (1) În raport cu natura şi numărul cauzelor, în cadrul judecătoriilor se pot înfiinţa secţii sau complete specializate.

Art. 41. -(1) Secţiile şi completele specializate ale curţilor de apel şi ale instanţelor din circumscripţia acestora se înfiinţează, la propunerea colegiilor de conducere ale fiecărei instanţe, prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Componenţa secţiilor şi completelor specializate se stabileşte de colegiul de conducere al instanţei, în raport cu volumul de activitate, ţinându-se seama de specializarea judecătorului.

(3) În mod excepţional, în situaţia în care în cadrul unei secţii nu se poate constitui un complet de judecată, colegiul de conducere al instanţei poate dispune participarea unor judecători de la alte secţii.

Sustinem infiintarea unei sectii specializate sau a unui complet specializat in probleme legate de organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si de alte probleme locative.

Prin aceasta:

  • Va creste rapiditatea in judecarea conflictelor locative de interese sau de drepturi;
  • Se vor elimina blocajele datorate restantierilor;
  • Se vor reduce drastic fraudele la nivelul gestiunii asociatiilor;
  • Dosarele locative vor putea fi judecate in regim de urgenta;
  • Vor exista complete de judecata a caror competenta in domeniu va fi de necontestat.

Speram ca demersul nostru care intruneste adeziunea tuturor membrilor si reprezentantilor asociatiilor de proprietari va avea o rezolvare cat mai rapida.

Citiri : 2,750 |