Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Autoritatile locale stimulate pentru amendarea proprietarilor care nu au polita obligatorie de asigurare a locuintelor

Miercuri, Iulie 31, 2013 5:28

Legea nr. 243/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor (publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 456, din 24 iulie 2013) modifica modul de distribuire a sumelor de bani incasate din amenzile percepute celor care nu isi incheie o polita obligatorie de asigurare a locuintelor. Din 27 iulie, amenzile contraventionale constituie venituri la bugetul de stat in cota de 40%, iar restul de 60% se duc la bugetul autoritatilor locale de pe raza teritoriala in care locuieste contravenientul.
Vechea reglementare stabilea ca aceste amenzi constituiau venituri la bugetul de stat in cota de 40%, catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor – 40% iar restul de 20% se duceau la bugetul autoritatilor locale.
Prin marirea procentului care ramane la bugetul autoritatilor locale, acestea sunt stimulate in aplicarea amenzilor.

Legea introduce si un nou document: certificatul de asigurare - document care atestă existenţa unei poliţe de asigurare obligatorie PAD pentru locuinţa respectivă, eliberat împreună cu poliţa de asigurare PAD.
Astfel, incepand cu 27 iulie, dovada existenţei asigurării obligatorii PAD, în cazul controalelor efectuate de autorităţile abilitate, o constituie poliţa de asigurare PAD sau certificatul de asigurare.

In cazul în care o persoană are atât un contract de asigurare obligatorie, cât şi unul de asigurare facultativă, plata despăgubirilor se face mai întâi în baza contractului de asigurare obligatorie, urmând ca pentru restul de despăgubire neacoperit plata să se facă în baza contractului de asigurare facultativă. Valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării facultative reprezintă diferenţa dintre valoarea totală a locuinţei asigurate şi valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării obligatorii.

PRESEDINTE
Mihai Mereuta

Citiri : 2,221 |