DERATIZARE GRATUITA SI OBLIGATORIE LA ASOCIATIILE DE PROPRIETARI

Joi, Octombrie 11, 2018 10:00

Va rugam sa contactati de urgenta reprezentantii societatii ce efectueaza deratizarea gratuit la asociatiile de proprietarI (in baza contractului 699/2017 incheiat cu PMB) pentru a comunica datele de contact ale reprezentantului asociatiei de proprietari. Astfel se poate programa eficient DERATIZAREA la asociatia dumneavoastra.

  • Sector 1: Eftimie Bogdan: 0729 661 554
  • Sector 2: Topala Laurentiu: 0723 966 761
  • Sector 3: Pirvu Doru: 0730 615 328
  • Sector 4: Minea Claudiu: 0752 170 077
  • Sector 5: Micu Ovidiu: 0736 608 390
  • Sector 6: Prunoiu Dorin: 0731 321 829

ORDINUL ANRSC NR. 82/2015 Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor
Art. 102. - Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice, operatorii economici, cetăţenii cu gospodării individuale şi asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor şi rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din spaţiile pe care le deţin cu orice titlu, la frecvenţa prevăzută la art. 105 şi 106.
Art. 106. - Din punctul de vedere al frecvenţei, deratizarea se execută:
  a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar şi asociaţiile de proprietari/locatari, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;
  b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;
  c) pentru spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de acţiune, dar nu mai puţin de 3 tratamente pe an;
  d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

Citiri : 825 |