Limitaţi activităţile de casierie!

Sambata, Martie 21, 2020 19:36

Având în vedere instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României (pe o durată de 30 de zile) și necesitatea de a asigura măsurile pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului COVID-19, Liga Asociațiilor de Proprietari Habitat recomandă membrilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari să limiteze, în măsura în care este posibil, încasarea cotelor lunare de contribuţie la cheltuielile asociaţiei la casierie (de preferat până după 21 aprilie, cu posibilitate de prelungire, în funcție de evoluția situației la nivel național).

Afişaţi la avizier contul bancar al asociaţiei de proprietari şi solicitați proprietarilor să îl utilizeze pentru plata cotelor lunare de contribuţie la cheltuielile asociaţiei (cu precizarea datelor de identificare a plății: luna pe care o achită datele personale, alte precizări).

Citiri : 479 |