Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Atentie!

Vineri, Februarie 19, 2021 11:15

Administratorul întocmeşte lunar şi depune semestrial, la compartimentul specializat în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari pe a cărei rază teritorială se află condominiul, situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv. (1 martie pentru situaţia existentă la 31 decembrie şi până la data de 1 septembrie pentru situaţia existentă la 30 iunie). Modelul formularului pentru declararea situaţiei soldurilor elementelor de activ şi pasiv este stabilit prin Ordinul nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.
Pentru indrumari referitoare la procedura de intocmire a situatiei soldurilor elementelor de activ si pasiv, va invitam la programele de consiliere gratuită desfășurate la sediu, numai cu programare (aleea Barajul Iezeru nr. 6A, Sector 3, București, cod 032799, Clădirea SEQUOIA, etaj 1, camera 108). Pentru programări vă rugăm să ne contactați prin tel fix/fax 021.341.30.62, mobil 0743.627.705, 0726.949.000, e-mail: mihai.mereuta@habitaturban.ro, dana.hutan@habitaturban.ro
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI - MIHAI MEREUŢĂ - 0744.751.416; mihai.mereuta@habitaturban.ro; președinte  Liga Asociațiilor de Proprietari Habitat, Asociația Română pentru Locuințe Casa Plus, la sediu – marțea intre orele 11.00-13.00
DECLARATIA 112, REVISAL, ORGANIZARE, FORMARE PROFESIONALĂ (CURS ADMINISTRATOR DE CONDOMINIU) - DANIELA FLORINA HUŢAN, 0726.949.000, dana.hutan@habitaturban.ro, la sediu de luni pana vineri, intre orele 09.00 - 15.00
FINANCIAR – CONTABIL – CENZORAT – RESURSE UMANE

Ordinul nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
Text actualizat la data de 01.01.2019

ANEXA 2 Reglementările contabile privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial din 24.11.2017
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 984 din 12/12/2017

A. Dispoziţii generale
8. Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate, lunar se întocmeşte "Situaţia soldurilor elementelor de activ şi de pasiv" (cod 14-6-30/d), pe baza datelor înscrise şi totalizate în fişe şi jurnale contabile.
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC
SITUAŢIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ŞI DE PASIV
(cod 14-6-30/d)

PARTEA I

PARTEA II

Nr. crt

Elemente de activ

Valori (lei)

Nr. crt

Elemente de pasiv

Valori (lei)

1.

Sold în casă

1.

Sold fond de rulment

2.

Sold conturi la bănci

2.

Sold fond de reparaţii

3.

Sume neachitate de proprietarii din asociaţie pentru lista de plată curentă

3.

Sold fond sume speciale

4.

Restanţe existente la data întocmirii acestei situaţii

4.

Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperări debite etc.)

5.

Debitori, alţii decât membrii asociaţiei

5.

Furnizori pentru facturi neachitate (utilităţi, servicii, livrări, prestaţii, lucrări etc.)

6.

Actele de plată pe luna în curs, nerepartizate proprietarilor (facturi de apă, gaze, energie electrică sau termică, de reparaţii neprevăzute, state de salarii, indemnizaţii, premii etc.)

6.

Creditori diverşi

7.

Acte de plăţi pentru cheltuielile aferente fondurilor de reparaţii, speciale, de penalizări care nu au fost încă scăzute din fondurile respective

TOTAL PARTEA I

TOTAL PARTEA II

* Modelul se referă la asociaţiile de proprietari.Celelalte persoane juridice fără scop patrimonial vor efectua adaptările corespunzătoare în funcţie de specificul activităţii.NOTĂ: Corelaţie: total partea I = total partea a II-a.

Situaţia soldurilor elementelor de activ şi de pasiv se întocmeşte de către administrator sau altă persoană desemnată.

Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
Text actualizat la data de 31.08.2019


Art. 66. - (1) Administratorul are, în principal, următoarele atribuţii: n) întocmeşte lunar şi depune semestrial la compartimentul specializat în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari pe a cărei rază teritorială se află condominiul situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv;

Citiri : 2,114 |