Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Atentie!

Administratorul întocmeşte lunar şi depune semestrial, la compartimentul specializat în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari pe a cărei rază teritorială se află condominiul, situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv. (1 martie pentru situaţia existentă la 31 decembrie şi până la data de 1 septembrie pentru situaţia existentă la 30 iunie). Modelul formularului pentru declararea situaţiei soldurilor elementelor de activ şi pasiv este stabilit prin Ordinul nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.
Pentru indrumari referitoare la procedura de intocmire a situatiei soldurilor elementelor de activ si pasiv, va invitam la programele de consiliere gratuită desfășurate la sediu, numai cu programare (aleea Barajul Iezeru nr. 6A, Sector 3, București, cod 032799, Clădirea SEQUOIA, etaj 1, camera 108). Pentru programări vă rugăm să ne contactați prin tel fix/fax 021.341.30.62, mobil 0743.627.705, 0726.949.000, e-mail: mihai.mereuta@habitaturban.ro, dana.hutan@habitaturban.ro
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI - MIHAI MEREUŢĂ - 0744.751.416; mihai.mereuta@habitaturban.ro; președinte  Liga Asociațiilor de Proprietari Habitat, Asociația Română pentru Locuințe Casa Plus, la sediu – marțea intre orele 11.00-13.00
DECLARATIA 112, REVISAL, ORGANIZARE, FORMARE PROFESIONALĂ (CURS ADMINISTRATOR DE CONDOMINIU) - DANIELA FLORINA HUŢAN, 0726.949.000, dana.hutan@habitaturban.ro, la sediu de luni pana vineri, intre orele 09.00 - 15.00
FINANCIAR – CONTABIL – CENZORAT – RESURSE UMANE

Ordinul nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
Text actualizat la data de 01.01.2019

ANEXA 2 Reglementările contabile privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial din 24.11.2017
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 984 din 12/12/2017

A. Dispoziţii generale
8. Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate, lunar se întocmeşte "Situaţia soldurilor elementelor de activ şi de pasiv" (cod 14-6-30/d), pe baza datelor înscrise şi totalizate în fişe şi jurnale contabile.
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC
SITUAŢIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ŞI DE PASIV
(cod 14-6-30/d)

PARTEA I

PARTEA II

Nr. crt

Elemente de activ

Valori (lei)

Nr. crt

Elemente de pasiv

Valori (lei)

1.

Sold în casă

1.

Sold fond de rulment

2.

Sold conturi la bănci

2.

Sold fond de reparaţii

3.

Sume neachitate de proprietarii din asociaţie pentru lista de plată curentă

3.

Sold fond sume speciale

4.

Restanţe existente la data întocmirii acestei situaţii

4.

Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperări debite etc.)

5.

Debitori, alţii decât membrii asociaţiei

5.

Furnizori pentru facturi neachitate (utilităţi, servicii, livrări, prestaţii, lucrări etc.)

6.

Actele de plată pe luna în curs, nerepartizate proprietarilor (facturi de apă, gaze, energie electrică sau termică, de reparaţii neprevăzute, state de salarii, indemnizaţii, premii etc.)

6.

Creditori diverşi

7.

Acte de plăţi pentru cheltuielile aferente fondurilor de reparaţii, speciale, de penalizări care nu au fost încă scăzute din fondurile respective

TOTAL PARTEA I

TOTAL PARTEA II

* Modelul se referă la asociaţiile de proprietari.Celelalte persoane juridice fără scop patrimonial vor efectua adaptările corespunzătoare în funcţie de specificul activităţii.NOTĂ: Corelaţie: total partea I = total partea a II-a.

Situaţia soldurilor elementelor de activ şi de pasiv se întocmeşte de către administrator sau altă persoană desemnată.

Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
Text actualizat la data de 31.08.2019


Art. 66. - (1) Administratorul are, în principal, următoarele atribuţii: n) întocmeşte lunar şi depune semestrial la compartimentul specializat în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari pe a cărei rază teritorială se află condominiul situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv;

Postat in Noutati

28 februarie, termenul-limită pentru depunerea Declarației 205

Asociatiile care pe parcursul anului 2020 au depus Declaratia 100 acum trebuie sa depuna Declaratia 205

 

Ultima zi a lunii februarie a.c. (28 inclusiv) este data-limită până la care plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor au obligația să depună declarația privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit – Formularul 205, pentru veniturile obținute în anul 2020.
Dacă persoana fizică prestatoare de servicii, cu care se încheie contractul în baza Codului civil, nu este persoană fizică autorizată, respectiv nu este înregistrată fiscal potrivit legislației în materie și care desfășoară activități de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, fără a avea caracter de continuitate și pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II "Venituri din activități independente" din titlul IV al Codului fiscal, asociația de proprietari calculează impozitul pe venitul achitat persoanelor respective, la momentul acordării veniturilor prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut.

Impozitul astfel reținut se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut, și totodată asociația de proprietari are obligația ca, acest impozit menționat anterior să-l declare, în formularul 100 - "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat" precum și, anual, în formularul 205 - "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit".

ART. 114 - Definirea veniturilor din alte surse
(2) În această categorie se includ, însă nu sunt limitate, următoarele venituri:
g) veniturile din activități, altele decât cele de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, precum și activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II - Venituri din activități independente și cap. VII - Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

Pct. 34 din HG nr.1/2016 privind Normele de aplicare a Codului fiscal,
În veniturile din activităţile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal sunt cuprinse veniturile realizate de contribuabilii care nu sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie şi care desfăşoară activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, profesii liberale, din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, fără a avea caracter de continuitate şi pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II "Venituri din activităţi independente" şi cap. VII "Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură" din titlul IV al Codului fiscal
LEGISLATIE
LEGE   Nr. 227/2015 privind Codul fiscal
HG nr.1/2016 privind Normele de aplicare a Codului fiscal

Pentru indrumari referitoare la procedura de intocmire si depunere a declaratiei 205 va invitam la programele de consiliere gratuită desfășurate la sediu, numai cu programare (aleea Barajul Iezeru nr. 6A, Sector 3, București, cod 032799, Clădirea SEQUOIA, etaj 1, camera 108). Pentru programări vă rugăm să ne contactați prin tel fix/fax 021.341.30.62, mobil 0743.627.705, 0726.949.000, e-mail: mihai.mereuta@habitaturban.ro, dana.hutan@habitaturban.ro
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI - MIHAI MEREUŢĂ - 0744.751.416; mihai.mereuta@habitaturban.ro; președinte  Liga Asociațiilor de Proprietari Habitat, Asociația Română pentru Locuințe Casa Plus, la sediu – marțea intre orele 11.00-13.00
DECLARATIA 112, REVISAL, ORGANIZARE, FORMARE PROFESIONALĂ (CURS ADMINISTRATOR DE CONDOMINIU) - DANIELA FLORINA HUŢAN, 0726.949.000, dana.hutan@habitaturban.ro, la sediu de luni pana vineri, intre orele 09.00 - 15.00
FINANCIAR – CONTABIL – CENZORAT – RESURSE UMANE

Postat in Noutati

INVITAȚIE: DEZBATERE ADUNAREA GENERALĂ 2021 – MISIUNE IMPOSIBILĂ!

În cadrul dezbaterilor complet gratuite adresate membrilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari, vineri, 29.01.2021, ora 15.45, Liga Națională a Asociațiilor de Proprietari Habitat în colaborarea cu Asociația Română pentru Locuințe Casa Plus, organizează dezbaterea: ADUNAREA GENERALĂ 2021 – MISIUNE IMPOSIBILĂ!

Evenimentul are loc online prin intermediul aplicației Zoom.

Participanții sunt rugați să își confirme participarea și să transmită formularul de înregistrare la adresa de e-mail mihai.mereuta@habitaturban.ro.
Link-ul de acces pentru eveniment va fi trimis prin e-mailul de confirmare a înregistrării.
Participarea este gratuită, în limita a 100 de persoane. Întâlnirea se adresează, cu prioritate, membrilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari colaboratori ai Ligii Asociațiilor de Proprietari Habitat / Asociației Române pentru Locuințe Casa Plus (asociații de proprietari / ONG / proprietari).

Teme propuse

 • Desfașurarea adunărilor generale cu respectarea prevederilor Legii 196/2018 și a noilor reglementări în contextul pandemiei – prezentarea situației de fapt
 • Propuneri de modificare a Legii 196/2018
 • In deschidere- Scurta prezentare a noutatilor legate de Asigurarea Obligatorie a Locuintelor

Invitați:

 • Reprezentanti ai asociatiilor de proprietari din Bucuresti;
 • Specialisti in domeniu;

Agenda provizorie
15.45 - 16.00 - înregistrarea participanților
16.00 - 17.00 - prezentări ale invitaților

 • Av. Gelu Pușcas
 • Av. Alexandru Tiu
 • Av. Eduard Vasile
 • Av. Vasile Emil Martin
 • Senator Silvia Dinică

17.00 - 17.45 - intervenții ale membrilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari
17.45 - 18.00 - concluzii

Ne face o deosebită plăcere de a vă invita la acestă Dezbatere!
Sprijinul dumneavoastra, participarea specialistilor delegati sunt factori ce contribuie la succesul acestei actiuni.
Numar limitat de locuri. Va rugam sa confirmati participarea pana in data de 28 ianuarie.
Multumindu-va anticipat pentru participare, colaborare si sprijin, va asigur de deplina mea consideratie!


Mihai Mereuta

Presedinte

LIGA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI
HABITAT

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU LOCUINŢE
CASA PLUS

Postat in Noutati

CURS DE CALIFICARE -autorizat- ADMINISTRATOR DE CONDOMINII

Denumire program formare profesională

ADMINISTRATOR DE CONDOMINII

Tip program formare profesionala

Calificare

Cod COR / N.C.

515303 / 5153.3.1

Autorizatia programului

Serie

B

Nr.

0012108

R.N.F.P.A.

40 / 5256 / 24.07.2019

Nr. ore program

Teorie

240 / 120

Practică

480 / 240

Total ore

720 / 360Perioada : 08 FEBRUARIE - 23 APRILIE 2021

Program :

 • TEORIE ONLINE: VINERI 14.00-20.00, SAMBATA 08.00-14.00, DUMINICA 08.00 – 14.00
 • PRACTICA: LUNI – VINERI 08.00 – 14.00
  • Examen evaluare initiala – 08.02.2021 - COLEGIUL “UCECOM” SPIRU HARET cu sediul in Bucuresti, Str. Economist Cezarescu nr. 47, Sector 6.
  • Examen de absolvire – 23.04.2021 - COLEGIUL “UCECOM” SPIRU HARET cu sediul in Bucuresti, Str. Economist Cezarescu nr. 47, Sector 6.
  • Pentru perioada 09.02.2021 – 18.04.2021, spațiul de pregătire teoretică va fi cel online, respectiv domiciliul/ reședința fiecărul cursant.
Cu respectarea reglementarilor in vigoare privind masurile de prevenirea contaminarii cu noul Coronavirus SARS-COV-2


COST :

 • 800 LEI / PERSOANA. ESTE POSIBILA PLATA IN 2 RATE (400 RATA 1 SE ACHITA LA INSCRIERE + 400 LEI RATA 2, SE ACHITA PANA LA TERMINAREA CURSULUI)
 • INSCRIERE / SEMNAREA CONTRACTULUI DE FORMARE::
  • De luni pana vineri, intre orele 10.00 si 15.00. la CENTRUL DE CONSILIERE - CASA PLUS. Numar limitat de locuri (28 persoane / serie). Participarea la curs va fi în ordinea înscrierilor

Cursul este organizat de catre Asociația Română pentru Locuințe Casa PLUS in colaborare cu Liga Asociațiilor de Proprietari HABITAT. Cursul se adreseaza: administratorilor de condominii (administratorilor de imobile), membrilor si reprezentantilor asociatiilor de proprietari si tuturor acelora care doresc sa-si imbunatateasca cunostintele in domeniu. Programul va avea o durata de 55 zile.
Acte necesare: copie diplomă BAC, copie diplome anterioare pentru ocupatia administrator(pentru cursurile absolvite anterior aparitiei Legii nr. 196/2018) (daca este cazul), copie buletin de identitate / carte de identitate, copie certificat de nastere, copie certificat casatorie (daca este cazul), copie atestat (daca este cazul).
Relatii suplimentare se pot obtine de la d-na Daniela Florina Huțan (email: dana.hutan@habitaturban.ro; 0726.949.000, program SEDIU: luni-vineri 10.00 – 15.00).

Postat in Cursuri

INVITAȚIE:FISCALITATEA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI. NOUTĂȚI 2021!

În cadrul dezbaterilor complet gratuite adresate membrilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari, JOI, 21.01.2021, ora 16.45, Liga Națională a Asociațiilor de Proprietari Habitat în colaborarea cu Asociația Română pentru Locuințe Casa Plus, organizează dezbaterea: FISCALITATEA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI. NOUTĂȚI 2021!

Evenimentul are loc online prin intermediul aplicației Zoom.

Participanții sunt rugați să își confirme participarea și să transmită formularul de înregistrare la adresa de e-mail mihai.mereuta@habitaturban.ro.
Link-ul de acces pentru eveniment va fi trimis prin e-mailul de confirmare a înregistrării.
Participarea este gratuită, în limita a 100 de persoane. Întâlnirea se adresează, cu prioritate, membrilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari colaboratori ai Ligii Asociațiilor de Proprietari Habitat / Asociației Române pentru Locuințe Casa Plus (asociații de proprietari / ONG / proprietari).

Teme propuse

 • Relatia asociatiilor de proprietari cu Administratiile Finantelor Publice; Obligatiile membrilor si reprezentantilor asociatiilor de proprietari cu privire la FISCALITATE; Obligatia de a depune declaratii- 112; 010; Alte obligatii;
 • Alte teme- Organizarea si desfasurarea adunarii generale anuale la asociatiile de proprietari in conformitate cu prevederile Legii 196/2018, contorizare ș.a.
 • In deschidere- Scurta prezentare a noutatilor legate de Asigurarea Obligatorie a Locuintelor

Invitați:

 • Reprezentanti ai asociatiilor de proprietari din Bucuresti;
 • Reprezentanti ai ANAF / DGFPMB / ADMINISTRATIILOR FINANTELOR PUBLICE DE SECTOR
 • Specialisti in domeniu;

Agenda provizorie
16.45 - 17.00 - înregistrarea participanților
17.00 - 18.00 - prezentări ale invitaților
18.00 - 18.45 - intervenții ale membrilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari
18.45 - 19.00 - concluzii

Ne face o deosebită plăcere de a vă invita la acestă Dezbatere!
Sprijinul dumneavoastra, participarea specialistilor delegati sunt factori ce contribuie la succesul acestei actiuni.
Numar limitat de locuri. Va rugam sa confirmati participarea pana in data de 19 ianuarie.
Multumindu-va anticipat pentru participare, colaborare si sprijin, va asigur de deplina mea consideratie!


Mihai Mereuta

Presedinte

LIGA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI
HABITAT

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU LOCUINŢE
CASA PLUS

Postat in Noutati

Sărbători fericite!Stimate doamne, Stimati domni,

Incep cu multe multumiri celor care sprijina programele noastre adresate membrilor si reprezentantilor asociatiilor de proprietari. Cu ajutorul lor, reusim sa strangem fonduri care sunt esentiale pentru actiunile de consiliere si sprijin.
De peste 20 de ani derulam proiecte importante adresate membrilor si reprezentantilor asociatiilor de proprietari:

 • formarea profesionala continua a administratorilor de imobile/condominii. La cursurile autorizate ANC, au participat presedinti ai asociatiilor de proprietari, membri ai comitetului, membri ai comisiilor de cenzori si proprietari / locatari;
 • dezbateri si consultarea asociatiilor de proprietari. Am organizat peste 850 de dezbateri / seminarii / conferinte locale, regionale, nationale si cu participare internationala, avand ca teme problematica locuitului, regenerare urbana, eficienta energetica, reabilitarea termica, consolidare, fiscalitate / contabilitate, legislatia muncii, colectarea separata a deseurilor, siguranta cetateanului, utilizarea in siguranta a locuintelor, asigurari, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, servicii publice etc., cu peste 50.000 de participanti in peste 100 de municipii / orase din toate judetele;
 • acordarea de consiliere si indrumare asociatiilor de proprietari, in cadrul unui program organizat zilnic la sediul nostru;
 • Reprezentarea internationala la Parlamentul European, International Union of Tenants, Natiunile Unite. 

Cu ajutorul dumneavoastră, putem dezvolta proiecte, susține mai mulți membri si reprezentanti ai asociatiilor de proprietari și consolida organizarea si functionarea acestor asociatii. 

Detalii privind consilierea pentru membrii și reprezentanții asociațiilor de proprietari
Având în vedere necesitatea de a asigura măsurile pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului COVID-19, programele de consiliere gratuită desfășurate la sediu se desfășoară numai cu programare. În birou este permis accesul unei singure persoane, la ora programată.
Pentru programări vă rugăm să ne contactați prin tel fix/fax 021.341.30.62, mobil 0743.627.705, 0726.949.000 sau e-mail: mihai.mereuta@habitaturban.ro, dana.hutan@habitaturban.ro
Petitiile pot fi trimise la : e-mail: mihai.mereuta@habitaturban.ro, sau OP 49, CP 21 Sector 2 Bucuresti sau aleea Barajul Iezeru nr. 6A, Sector 3, București, cod 032799, Clădirea SEQUOIA (fostă CEDRU), etaj 1, camera 108
Pentru ca activitatea de informare să fie eficientă, insistăm ca membrii și reprezentanții asociațiilor de proprietari să contacteze specialiștii noștri prin e-mail care corespunde, punctual, nevoii de informare. Pentru situațiile deosebite, puteti apela la consilierea desfășurată în sediul din aleea Barajul Iezeru nr. 6A, Sector 3, București, Clădirea SEQUOIA (fostă CEDRU), etaj 1, camera 108).

Consilierea se acorda in urmatoarele domenii:
→ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI - MIHAI MEREUŢĂ - 0744.751.416; mihai.mereuta@habitaturban.ro; președinte  Liga Asociațiilor de Proprietari Habitat, Asociația Română pentru Locuințe Casa Plus, la sediu – marțea intre orele 11.00-13.00
→DECLARATIA 112, REVISAL, ORGANIZARE, FORMARE PROFESIONALĂ (CURS ADMINISTRATOR DE CONDOMINIU) - DANIELA FLORINA HUŢAN, 0726.949.000, dana.hutan@habitaturban.ro, la sediu de luni pana vineri, intre orele 09.00 - 15.00
→FINANCIAR – CONTABIL – CENZORAT – RESURSE UMANE

-PROBLEMELE JURIDICE

→CONSULTANT SERVICII PUBLICE: RADU CORNELIU DUMITRESCUconctranspresp@yahoo.com;
→CONSULTANT BUCUREȘTI: FLORENTIN DOGARU - norudogaru@yahoo.com;
→CONSULTANT BUCUREȘTI: DAN RUJAN - drujan1@gmail.com;
→CONSULTANT BUCUREȘTI: VIORICA STEFU  - vioricastefu1@gmail.com


ACȚIUNI REALIZATE CU SPRIJINUL: ISTA ROMÂNIA, PAID ROMÂNIA, SMART ECO PLUS / ELSACO, ADMINISTRARE.RO
Postat in Noutati