Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Arhiva pentru Februarie 9th, 2012

ANUNŢ ACHIZIŢIE SERVICII PUBLICITARE

Joi, Februarie 9, 2012 12:16

LIGA ASOCIATILOR DE PROPRIETARI „HABITAT”, cu sediul în Bucuresti, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Nutu Ion, nr. 44, sector 5, anunţă efectuarea achiziţiei de servicii conform documentatiei anexate.
LIGA ASOCIATILOR DE PROPRIETARI „HABITAT” este beneficiară a contractului de finanţare POSDRU/108/2.3/G/83311, pentru proiectul „Dezvoltarea competentelor pentru regenerare urbană” ID 83311”, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Obiectul contractului: Achiziţia de servicii de publicitate si realizare produse informative si de promovare.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziţie publica: procedura de cercetare a pieţei – studiu al pieţei.

Surse de finanţare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: fonduri europene şi fonduri proprii.

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut.

Oferta se depune electronic la adresa de e-mail: dana.doxy@gmail.com.

Data limita pentru depunerea ofertei: 15 februarie 2012, ora 12.00.

Documentaţia de atribuire se poate găsi pe www.regenerareurbana.ro.
Pentru informaţii suplimentare legate de contractul de achiziţie, ne puteţi contacta prin e-mail: dana.doxy@gmail.com.

Persoană de contact: Daniela DOCSANESCU – Expert achizitii

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

Acest post a fost postat in categoria: Noutati