Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Arhiva pentru Februarie 14th, 2012

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA PUBLICĂ

Marti, Februarie 14, 2012 11:05

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA PUBLICĂ

Servicii de publicitate şi realizare produse informative şi de promovare

achiziţie  organizată prin proceduri interne

LIGA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI HABITAT

Achizitor (beneficiar): Liga Asociaţiilor de Proprietari HABITAT
Titlul proiectului : Dezvoltarea competenţelor pentru regenerare urbană
ID proiect: 83311
Calitatea Achizitorului (beneficiarului) în cadrul proiectului Beneficiar

1. INFORMAŢII GENERALE

1.1. INFORMAŢII GENERALE DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire oficialăLiga Asociaţiilor de Proprietari HABITAT
Adresă: Str. Nuţu Ion, nr. 44, sector 5
Localitatea: Bucureşti Cod poştal: Ţară: România
Punct de contact: Telefon:  (021) 319.07.99
În atenţia: Daniela DOCSANESCU
E-mail: dana.doxy@gmail.com Fax:  (021) 319.07.99
Adresă  Internet: www.habitaturban.ro

a)      Procedura aplicată - cumpărare direct prin procedura de cercetare a pieţei

SPECIFICAŢII TEHNICE

Proiectul îşi propune să dezvolte competenţele profesionale în rândul angajaţilor şi managerilor din regiunea de dezvoltare Bucureşti - Ilfov. Pe lângă organizarea cursurilor de formare continuă proiectul va organiza şi o campanie de informare şi conştientizare a opiniei publice  cu privire la necesitatea dezvoltării competenţelor profesionale.

Citeste tot articolul »

Acest post a fost postat in categoria: Noutati

ANUNT ACHIZITIE SERVICII PUBLICITARE

Marti, Februarie 14, 2012 10:53

LIGA ASOCIATILOR DE PROPRIETARI „HABITAT”, cu sediul în Bucuresti, cu sediul în municipiul București, str. Nuțu Ion, nr. 44, sector 5, anunţă efectuarea achiziţiei de servicii conform documentatiei anexate.

LIGA ASOCIATILOR DE PROPRIETARI „HABITAT” este beneficiară a contractului de finanţare POSDRU/108/2.3/S/83311, pentru proiectul „„ Dezvoltarea competențelor pentru regenerare urbană” ID 83311″, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

Obiectul contractului: Achiziţia de servicii de publicitate și realizare produse informative și de promovare.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziţie publica: procedura de cercetare a pieţei - studiu al pieţei.

Surse de finanţare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: fonduri europene şi fonduri proprii.

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut.

Oferta se depune electronic la adresa de e-mail: dana.doxy@gmail.com.

Data limita pentru depunerea ofertei: 15 februarie 2012, ora 16.00.

Documentaţia de atribuire se poate găsi pe www.habitaturban.ro.

Pentru informaţii suplimentare legate de contractul de achiziţie, ne puteţi contacta prin e-mail: dana.doxy@gmail.com.

Persoană de contact: Daniela DOCSANESCU - Expert achizitii

Documentatie de atribuire

Acest post a fost postat in categoria: Noutati