Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

INVITAȚIE: FISCALITATEA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI – 2023!

miercuri, februarie 8, 2023 15:05

În cadrul dezbaterilor adresate membrilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari, joi, 09.02.2023, ora 11.00, Liga Națională a Asociațiilor de Proprietari Habitat în colaborarea cu Asociația Română pentru Locuințe Casa Plus, organizează webinarul cu tema: FISCALITATEA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI – 2023!

Evenimentul are loc online prin intermediul aplicației Zoom.

 Participanții sunt rugați să își confirme participarea la adresa de e-mail mihai.mereuta@habitaturban.ro. Link-ul de acces pentru eveniment va fi trimis prin e-mailul de confirmare a înregistrării.

Participarea este gratuită, în limita a 100 de persoane. Întâlnirea se adresează, cu prioritate, membrilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari colaboratori ai Ligii Asociațiilor de Proprietari Habitat / Asociației Române pentru Locuințe Casa Plus (asociații de proprietari / ONG / proprietari).

 Teme propuse

 • Relatia asociatiilor de proprietari cu Administratiile Finantelor Publice;
 • Obligatiile membrilor si reprezentantilor asociatiilor de proprietari cu privire la FISCALITATE;
 • Obligatia de a depune declaratii- 112; 010; 101
 • Alte obligatii;

 Invitați:

 • Reprezentanti ai asociatiilor de proprietarii;
 • Reprezentanti ai ANAF
 • Specialisti in domeniu;

 Agenda provizorie

10.45 – 11.00 – înregistrarea participanților
11.00 – 12.00 – prezentări ale invitaților
12.00 – 12.45 – intervenții ale membrilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari
12.45 – 13.00 – concluzii

 

Ne face o deosebită plăcere de a vă invita la acest webinar!
Sprijinul dumneavoastra, participarea specialistilor delegati sunt factori ce contribuie la succesul acestei actiuni.

Numar limitat de locuri. Va rugam sa confirmati participarea pana in data de 06 februarie.
Multumindu-va anticipat pentru participare, colaborare si sprijin, va asigur de deplina mea consideratie!

 

Mihai Mereuta

Presedinte

LIGA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI
HABITAT

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU LOCUINŢE
CASA PLUS

Acest post a fost postat in categoria: Noutati

Scrisoare către asociaţiile de proprietari

marți, ianuarie 24, 2023 9:39

Către: asociaţiile de proprietari/locatari

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile, cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G. nr. 166/2022), prin care se poate compensa factura la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire, vă informăm că aveţi obligaţia de a elibera, conform art. 8 alin. (1) din actul normativ menţionat, la solicitarea beneficiarilor de sprijin, certificate de validare a datoriilor curente şi/sau restante pentru consumul de energie termică (căldură în sistem centralizat, centrale termice de bloc).

În acest scop este necesar să solicitaţi beneficiarului de sprijin acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prevăzut de O.U.G. nr. 166/2022, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi a legislaţiei naţionale aplicabile domeniului protecţiei datelor.

Certificatele de validare a datoriilor trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:

 1. datele de identificare ale beneficiarului de sprijin pentru compensarea preţului la energie;
 2. suma datorată de beneficiarul de sprijin pentru consumul de energie termică furnizată în sistem centralizat;
 3. datele de identificare ale asociaţiei de proprietari/locatari şi contul bancar al acesteia;
 4. perioada de consum;
 5. datele de identificare ale furnizorului de energie termică.

Certificatele de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la asociaţia de proprietari/locatari emitentă, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Compania Naţională „Poşta Română” – S.A., ca anexă la documentele care stau la baza plăţii prin serviciul de mandat poştal. Acesta se emite numai pentru titularul care figurează în evidenţele asociaţiei de proprietari/locatari, fără a fi permisă emiterea pentru o altă persoană terţă. Certificatul de validare a datoriilor faţă de asociaţia de proprietari/locatari nu se poate emite de două ori pentru aceeaşi perioadă de consum şi nu pot fi efectuate mai multe plăţi prin serviciul de mandat poştal pentru aceeaşi perioadă de consum.

La eliberarea certificatului de validare a datoriei este necesar ca beneficiarul să prezinte cartea de identitate în original şi cardul de energie emis în original.

Certificatul de validare a datoriei anexat trebuie multiplicat şi completat corespunzător pentru fiecare titular de loc de consum care beneficiază de sprijinul privind compensarea facturilor de energie. Titularul locului de consum poate să se prezinte la orice oficiu poştal, cu certificatul de validare a datoriei şi cardul de energie, unde va putea efectua plata datoriei stipulate în certificat prin mandat poştal. Ca urmare a acestei operaţiuni, Compania Naţională „Poşta Română” – S.A. va vira sumele respective în contul asociaţiei de proprietari/locatari.

Asociaţia de proprietari/locatari, la virarea sumelor pe numele beneficiarului şi în contul indicat de dumneavoastră în certificatul de validare a datoriei, este obligată:

 • să opereze în evidenţele contabile plata datoriei beneficiarului faţă de asociaţie;
 • să vireze, în termenul prevăzut de contract, sumele primite din ajutorul pentru încălzire către furnizorul de energie termică.

Falsificarea certificatelor de validare a datoriilor, utilizarea lor necorespunzătoare şi/sau efectuarea de plăţi în alte scopuri decât cele pentru achitarea datoriilor faţă de furnizorii de energie termică atrag răspunderea civilă şi penală a persoanelor care se fac vinovate de această stare de fapt.

Anexăm prezentei modelul de certificat de validare a datoriilor, pentru care vă adresăm rugămintea să îl utilizaţi numai în scopul prevăzut de O.U.G. nr. 166/2022.

Vă facem cunoscut, de asemenea, că aveţi obligaţia de a înregistra în evidenţele dumneavoastră, într-un registru special, certificatele de validare a datoriilor.

Mulţumim pentru colaborare!
Cu stimă,
MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE
Program finanţat prin Fondul Social European
Acest post a fost postat in categoria: Noutati

Atenție la proprietarii / locatarii care figurează (sau nu!)
în evidenţele asociaţiei de proprietari/locatari

duminică, ianuarie 22, 2023 12:34

Certificatul de validare a datoriilor se emite pentru beneficiarul de sprijin care figurează în evidenţele asociaţiei de proprietari/locatari, fără a fi permisă emiterea pentru o altă persoană terţă. (Ordonanţa de urgenţă nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabilecu modificări la zi)

 

Evidențele asociației

 • acordul de asociere (vezi Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, Ordinul nr. 1058/2019 privind aprobarea conţinutului-cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului)
 • cartea de imobil (vezi Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, Hotărârea nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil)
 • lista cotelor de întreținere (pentru certificarea nr. de persoane care locuiesc) (vezi Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, Ordinul nr. 1058/2019 privind aprobarea conţinutului-cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului, Ordinul nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial)

GDPR-Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Acest post a fost postat in categoria: Noutati

Comunicat: Peste 10.000 lei amendă pentru asociațiile de proprietari!?!

duminică, ianuarie 22, 2023 12:33
Acest post a fost postat in categoria: Noutati

Comunicat reabilitare

marți, ianuarie 10, 2023 14:27
Acest post a fost postat in categoria: Noutati

Comunicat prorogare termen repartitoare

marți, ianuarie 10, 2023 14:27
Acest post a fost postat in categoria: Noutati