Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Propunere de modificare si completare a ordinului ANRSC 343 2010

miercuri, iulie 10, 2013 13:18

Propunere de modificare si completare a ordinului ANRSC 343 2010 privind Norme tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii pentru repartizare a costurilor pentru incalzire şi apa calda de consum.

AUREL MARIAN

Premiza.
Confortul termic al locuirii pe timp de iarna se asigură prin consumul de energie termică care compensează  pierderile termice  datorate diferenţei de temperatură intre interiorul locuinţei si exterior. In cazul unei locuinţe individuale aceasta energie este direct proporţională cu diferenţă  de temperatură (interior/exterior) şi invers proporţională ce rezistenţa termică a suprafeţelor exterioare ale locuinţei.

In bocurile de locuinţe,conform legiilor a temodinamicii  diferenţele inerente de temperatură intre apartamente duc la un intens flux termic  in interiorul blocului mai ales că suprafeţele interioare  (in numar de 5 sau 4) sunt mai mari decât cele exterioare (in numar de 1 sau 2) iar rezisenţa termică a suprafeţelor interioare este prin construcţie foarte mică. Acest lucru face ca intr-un apartament cu caloriferele inchise temperatura să se stabilizeze in timpul iernii la 170C -190C (măsurători efectuate). Se constată că rezistenţa termică integrată spre apartamentele vecine este de 30-50 de ori mai mică decât cea spre exterior astfel că la o diferenta de un grad intre apartamente fluxul spre interior să depăşească pe cel spre exterior chiar pentru o temperatura de afară de -100C!

Astfel fluxurile termice interioare nu pot fi repartizate pe apartamente prin citirile repartitoarelor (integratoare termice) şi care prezintă ponderile energiei termice "injec-tate " in apartament. In consecinţă repartizarea costurilor pe apartamente proporţional cu inregistrările repartitoarelor duce la distorsiuni aberante ale costurilor reale care ar reprezenta energia termică efectiv consumată de apartament şi nu cea transmisă vecinilor sau primită dela aceştia. Pe de alta parte prin transferul energiei termice in interiorul blocului se stabilizează un nivel termic de care beneficiază toţi locatarii condominiului indiferent de sursa proprie de incalzire (combustibil, electricitate, fluid termic), de tipul corpurilor de incalzit (calorifere, radiatoare) sau de furnizorul de energie termica. Spaţiile comune sunt in general incalzite tot prin efectul transferului termic interior

Deşi fluxurile interioare de energie termica pentru un apartament nu pot fi măsurate, un apartament poate in acelaşi moment primi caldura de la doua apartamente(mai calde) şi transmite la alte trei (mai reci), aceasta poate fi stabilita drept cota parte a  energiei termice a transferului interior care nu poate fi repartizată prin indicatiile date de repartitoare.

Calculul cotei parte fixe, nerepartizabile prin repartitoare de energie termică, disipată in interiorul blocului s-a facut considerând următoarele elemente fizice şi normative: tipul de constructie a blocului (definirea coeficientilor termici), normele de locuire in vigoare, temperaturile sezonului de iarna confirmate decadal (pe regiuni), zona de locuire in ţară, starea rebailitării termice. Aceasta cota parte fixă se va repartiza pe suprafete individe ale apartamentelor şi va fi in sarcina tuturor proprietarilor de apartamente dintr-un condominiu inzestrat preponderent cu sistemul de repatitoare termice, inclusiv celor neconectati la acest sistem. Metoda cotelor fixe este aplicata in majoritatea tărilor europei de vest (incepand cu Germania  din 1989 cu cota parte fixa până la 50%, până la Slovenia din 2005 cu cota fixa pâna la 65%). Cotele parte fixa inglobează si consumurile termice pentru părti comune.

Modificări ale Ordinului 343 din 13/07/2010 propuse.
Se adaugă:
Art. 2 al.18
-Cota parte fixă este factorul specific fiecărui condominiu/bloc de locuire şi tipului de apartament care defineşte, in cazul utilizării sistemului de repartitoare termice, mărimea procentuală a costului de energie termică reprezentând energia termică consumată in transferurile termice interioare ea  neputind fi definită prin inregistrările repartitoarelor. Energia termica inplicata in trasferurile interioare echilibrează starea termica interioara a blocului.
Se inlocueşte art. 19 cu textul urmator:
Art.19 al (1)
Cantitatea totală de energie termică pentru incălzire ce revine fiecărui proprietar se calculează cu relaţia:

Unde:

reprezintă cota parte fixa in sarcina apartamentului "i"   şi    
  -energia termica totală facturata
-suprafata utila a apartamentului "i"

 -cota parte fixa revenita apartamentuli "i" conform al.2

reprezintă cota parte conform citirilor repartitoarelor  din apartamentul "i".
Valoarea  se calculează conform art. 18

al.(2)

 1.        Cota parte fixă  din consumul total de energie termica inregistrat pe coloana de distributie pe verticală (sau in condiţii echivalente), luată in calcul in condiţiile normative, constructive şi meteorologice din ţară este:

62% pentru blocurile  construite inainte de anul 1988,
52% pentru blocurile construite după anul 1989

 1. Considerând tipurile de construcţii şi zonarea metorologică  se aplică la valoarea cotei parte fixe de mai inainte  următoarele corecţii:

Tip construcţie; zonare meteorologică

Crestere procentuală (+)

Diminiare procentuală (-)

Bloc reabilitat termic sau anvelopat la construcţie

8

 

Bloc autoportant (pereţi beton)/ cofraje glisante

8

 

Bloc perete cărămida interior/ exterior

5

 

Zona meteorologica rece (Harghita, Covasna)

 

10

 1. Valorilor procentuale definite mai sus li se aplică corecţiile din anexa 1 la norma tehnica  a ordonanţei 343/2010. Corectiile anexei 1 sunt opţionale la decizia proprietarului

 al.(3)
Orşice prevedere din capitolul II secţiunile I, II, şi III care nu se regăseşte in indicaţiile sau referirile prezentate in acest articol nu se mai aplică.

Acest post a fost postat in categoria: Puncte de Vedere

Domnului Primul – Ministru al Romaniei- dl. Victor Ponta Ministrului Economiei – dl. Varujan Vosganian Avocatului Poporului – dl. Anastasiu Crisu Mihai Mereuta – Presedinte LIGA HABITAT

luni, iunie 3, 2013 16:16

    Ne adresam dumneavoastra in speranta ca ne veti sprijini in demersul nostru de a inlatura o mare nedreptate ce s-a comis proprietarilor care locuiesc in cladirile de tip condominiu, care au in dotare ascensoare pentru persoane.
    
In anul 2010 Ministrul Economiei , dl. Adrian Videanu a emis Ordinul nr. 1404 publicat in M.O. partea I nr. 634 din 9 septembrie 2010, prin care stabilesc conditiile si cerintele tehnice pentru autorizarea functionarii , supravegherea si verificarea tehnica in utilizare , investigatii cu caracter tehnic , intretinerea si repararea ascensoarelor.
    
Prin acest ordin , la articolul 84, se instituie obligativitatea detinatorului de a efectua verificarea tehnica in utilizare la sfarsitul duratei de viata a ascensorului , atunci cand aceasta este stabilita prin documentatia tehnica sau la expirarea duratei normale de functionare prevazuta de H.G. nr. 2139/2004.
    
Aceasta prevedere atrage in consecinta serioase neplaceri detinatorilor colectivi , pe baza cotei indivize , a ascensoarelor pentru persoane din cadrul condominiilor respective si anume:

 

 • expertiza tehnica trebuie executata numai de C.N.C.I.R. (Compania Nationala pentru controlul cazanelor si instalatiilor de ridicat) contra unei sume cuprinse intre 3000 – 5000 lei. Aceasta se dovedeste a fi inutila atata timp cat in cuprinsul ordinului nu sunt prevazute verificarile obligatorii ce trebuie sa fie executate , modalitatea de executie , precum si responsabilitatea expertului in cazul in care , in urma avizului de conformitate dat , se produc avarii sau accidente la ascensoarele expertizate;
 • cand s-a stabilit aceasta obligatie nu s-a avut in vedere faptul ca in perioada de exploatare proprietarii au suportat costurile financiare pentru inlocuirea pieselor uzate. In prezent , aceste ascensoare mai au in componenta maxim 10 – 15 % din piesele cu care au fost dotate initial , unele piese , ansambluri si subansambluri , fiind inlocuite de mai multe ori , in cadrul perioadei de functionare.
 • Ascensoarele pentru persoane din cladirile tip condominiu nu sunt aducatoare de venit, ele contribuind la usurarea accesului proprietarilor si , in special , a persoanelor cu diferite afectiuni , in propriile apartamente;
 • Majoritatea detinatorilor colectivi ai ascensoarelor de persoane au un nivel de venituri scazut , care nu le permit suportarea unor astfel de cheltuieli , fiind mult mi rentabil ca eforturile financiare sa fie dirijate pentru sustinerea inlocuirii pieselor si subansamblurilor defecte , contribuind in mod direct la ridicarea sigurantei in exploatare;
 • In prezent , peste 95 % din ascensoarele pentru persoane , montate in condominiile din municipiul Buzau , au termenul de viata sau durata de functionare expirate , unii proprietari fiind deja obligati sa plateasca sume imense pentru expertiza , care se executa printr-o simpla vizualizare.

    Fata de cele prezentate solicitam emiterea unui ordin care sa reglementeze modul de actiune in acest domeniu , facandu-se diferenta intre tipul de proprietate asupra ascensoarelor ce functioneaza in cladirile tip condominiu si cele care functioneaza in cadrul institutiilor de stat sau private.
    
In scopul cresterii gradului de siguranta in exploatare , intreaga activitate de control, verificare si reparare , sa intre in competenta firmelor autorizate in acest scop de catre I.S.C.I.R..
    
In continutul actului normativ pe care il veti emite , sa se instituie obligativitatea pentru firmele de intretinere autorizate , ca in baza programului intocmit la nivel national , sa se preocupe de instruirea , autorizarea si reautorizarea personalului sub directa supraveghere a reprezentantilor I.S.C.I.R. .
    
Detinatorii colectivi sa fie obligati sa incheie contract de mentenanta cu o firma autorizata pentru intretinere si reparatii , iar la solicitarea acesteia sa ia masuri pentru alocarea fondurilor necesare inlocuirii pieselor defecte.
    
I.S.C.I.R. va urmari permanent modul in care atat firmele autorizate , cat si detinatorii colectivi se achita de obligatiile contractuale ce le revin stabilind , totodata , masurile ce se impun.
    
Avand convingerea ca demersul nostru , bazat pe problemele reale cu care sunt confruntati proprietarii in acesta perioada de criza economica , veti stabili cele mai eficiente masuri care sa contribuie atat la cresterea sigurantei in exploatare a ascensoarelor , cat si la diminuarea cheltuielilor facute de proprietari in acet scop.
Cu stima si deosebit respect !

PRESEDINTE  U.A.P. Buzau,
Col.(r) Gheorghe Tanasescu

Acest post a fost postat in categoria: Puncte de Vedere

UNIUNEA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI CONSTANTA A TRECUT SI IARNA ASTA

marți, mai 14, 2013 11:08

La costul de 342 lei/ gigacalorie, situatia in Constanta se prezinta astfel:

Bloc (A.P.)

Camere

Iarna lui

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Pe toata iarna

Bloc M14 Izolat termic, cu repartitoare (costuri in medie!)

1 camera

2011- 12

115,59

179,26

103,50

122,87

90,14

13,25

624,61

2012 – 13

68,62

117,42

193,05

126,81

119,7

Nu avem date

652,6

2 camere

2011 – 12

123,84

121,45

135,22

124,9

71,01

23,06

599,48

2012 – 13

75,58

153,25

153,20

153,91

110,9

Nu avem date

646,84

3 camere

2011 – 12

182,00

143,35

199,54

163,83

127,44

25,66

841,82

2012 – 13

98,48

206,00

291,00

205,59

174,34

Nu avem date

975,41

4 camere

2011 – 12

254,70

180,14

279,14

192,86

162,30

42,18

1.111,32

2012 – 13

171,53

263,32

327,73

241,26

213,14

Nu avem date

1.216,98

 

Bloc V 2 Neizolat termic, fara repartitoare

 

 

2 camere

2011 – 12

258

332

316

420

263

147,80

1.736,80

2012 – 13

176

394

371,79

300,07

287

Nu avem date

1.528,86

3 camere

2011 – 12

315

404

384

511

385

179,52

2.178,52

2012 – 13

214

480

452,18

364,94

350

Nu avem date

1.861,12

4 camere

2011 – 12

448

574

547

727

547

255,89

3.098,89

2012 – 13

304

684

642,18

519,03

497

Nu avem date

2.646,21

DIFERENTE intre BLOCURI – TOTaL COSTURI PE IARNA

Iarna lui:

1 camera

2 camere

3 camere

4 camere

M14

V2

Dif.

M14

V2

Dif.

M14

V2

Dif.

M14

V2

Dif.

2011 – 12

624,6

x

x

599,48

1736,8

1137,32

841,82

2178,52

1336,7

1111,32

3098,89

1987,57

2012 – 13

Fara luna aprilie

646,84

1528,86

882,02

975,41

1861,12

885,71

1216,98

2646,21

1429,23

CONCLUZIA:  clar, avantaj “izolare termica” si “repartitoare de costuri”!

Acest post a fost postat in categoria: Puncte de Vedere

Conferinţă – Liga Asociatiilor de Proprietari Habitat – Sistemul centralizat de încălzire in Bucureşti – prezent şi perspective- 17.01.2013 – Bcuresti, Cladirea Sphera

sâmbătă, februarie 2, 2013 20:14

Punct de vedere AMRSP
Strategii energetice

Referitor la SACET, administraţia publică a mun. Bucureşti a aprobat, de-a lungul anilor,  câteva strategii energetice. În cea mai mare parte aceste strategii au fost axate pe soluţii de modernizare a infrastucturii sistemului de termoficare. Acum sunt modernizate în cea mai mare parte punctele şi modulele termice, centralele termice şi CTZ Casa Presei. În paralel s-a implementat programul de contorizare, iniţial la nivel de bloc şi ulterior, unde s-a putut, la nivel de scară pentru ca utilizatorul să plătească energia termică pe care a consumat-o. Chiar dacă strategiile energetice a pus accent şi pe înlocuirea şi modernizarea reţelelor de primare şi secundare de energie termică, din cauza costurilor destul de mari programul este la început. Procentul de modernizare în reţeaua primară nu depăşeşte 12% , în reţeua secundară fiind ceva mai mare. De aici rezultă pierderile de aprox. 24% în reţeaua de termoficare.

În 2012, AMRSP a definitivat proiectul „Regulamentului SACET” conform Ordinului ANRSC 91/2007 unde se regăsesc indicatorii de performanţă monitorizaţi din 2010 de personalul AMRSP şi prin care operatorul va fi determinat să crească performanţele serviciului în raport cu utilizatorii. În prezent acest Regulament se găseşte la PMB pentru a fi supus aprobării de către CGMB. În acelaşi stadiu se află şi Caietul de Sarcini a SACET.
În aceste condiţii operatorul va fi monitorizat chiar dacă nu există un contract între PMB şi RADET.
În acelaşi timp AMRSP a iniţiat efectuarea de studii energetice care se concentrează pe reorganizarea
Serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică.
S-a plecat de la situaţia actuală în care producerea energiei termice se face în proporţie de 90% în CET-urile aparţinând ELCEN, PMB neavând nici o posibilitate de a influenţa tariful energiei termice şi care este componenta cea mai importantă a tarifului final al en.t.

Ţinând seama de problemele actuale ale asigurării serviciului public de alimentare cu energie termică, în sistem centralizat, a consumatorilor din municipiul Bucureşti şi având în vedere importanţa socială majoră a acestui serviciu, se are în vedere adoptarea următoarelor măsuri:

 1. Constituirea „Serviciului Public integrat de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în municipiul Bucureşti”, prin reorganizarea şi restructurarea corespunzătoare a ELCEN şi RADET
 2. Constituirea unei societăţi comerciale care să preia atribuţiile actuale ale ELCEN şi RADET, respectiv activităţile de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice sub denumirea „SC Servicii Energetice Bucuresti SA”.
 3. Delegarea gestiunii Serviciului Public Integrat de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în municipiul Bucureşti în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

1.Studiu privind fundamentarea constituirii serviciului public  integrat de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Bucureşti
Principalele obiective ale studiului vor fi:

 • analiza situaţiei existente a celor două companii, din punct de vedere tehnic, operaţional, juridic şi economico-financiar
 • stabilirea şi evaluarea soluţiilor tehnice care vor conduce la creşterea eficienţei energetice a sistemului de termoficare, în condiţiile unor preţuri minime ale energiei electrice şi termice
 • stabilirea şi evaluarea implicaţiilor tehnice din punct de vedere al siguranţei şi securităţii în exploatare a SEN, după integrarea serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Bucureşti în cadrul unei singure companii producătoare de energie electrică şi termică.
 •  

De asemenea, studiul va analiza comparativ scenarii de transfer administrativ a activităţilor din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică, cu identificarea şi luarea în considerare a tuturor implicaţiilor semnificative care pot să apară.

Studiu referitor la programul de investiţii necesare în cadrul SC Servicii Energetice Bucureşti SA
După realizarea noii societăţi comerciale integrate, va fi elaborat un studiu în cadrul căruia va fi analizată perspectiva de dezvoltare şi funcţionare a noii societăţi. Aspectele avute în vedere în cadrul studiului, vor fi, în principal, următoarele:

 • Cadrul legislativ european şi naţional în care funcţionează SACET Bucureşti
 • Consumatori şi consumuri de energie la nivelul municipiului Bucureşti
 • Energie termică (blocuri de apartamente, locuinţe individuale, companii industriale, spitale, şcoli, gradiniţe, banci, etc)
 • Energie electrică (transport urban, iluminat public, societăţi comerciale / regii în subordinea municipalităţii, climatizare)
 • Modul de funcţionare a noii societăţi comerciale pentru a răspunde cerinţelor şi restricţiilor impuse de SEN
 • Identificarea noilor dezvoltări imobiliare care pot fi racordate la sistemul centralizat de termoficare
 • Integrarea în sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, a producătorilor privaţi
 • Programul de reabilitare termică a clădirilor
 • Locuinţe individuale în blocuri
 • Clădiri care aparţin PMB
 • Plan investiţional pentru sursele de energie şi pentru reţelele de transport şi distribuţie din cadrul SACET
 • Analiza suportabilităţii consumatorilor + măsuri de soluţionare
 •  

Anexa 2 – PLAN DE ACŢIUNI – TERMENE DE REALIZARE

 

Plan de acţiuni

1

Anularea penalităţilor RADET

2

Transformarea RADET în societate comercială

3

Studiu privind fundamentarea constituirii serviciului public  integrat de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Bucureşti

4

Evaluarea patrimoniului RADET

5

Evaluarea patrimoniului SC ELCEN SA

6

Constituirea SC Servicii Energetice Bucureşti SA

7

Studiu referitor la programul de investiţii necesare în cadrul SC Servicii Energetice Bucureşti SA

8

Delegarea de gestiune a serviciului public integrat de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Bucureşti

Primii paşi în direcţia implementării programului de reorganizare a serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică au fost făcuşi prin adoptarea a două Hotărâri de Consiliu General:
1. HCGMB nr.178/31.10.2012 privind împuternicirea Primarului General în vederea negocierii termenilor şi condiţiilor unui Memorandum având ca obiectiv realizarea unui serviciu public de alimentare cu energie termică în Municipiul Bucureşti – producere, transport, distribuţie şi furnizare prin intermediul unui sistem intrgrat de alimentare centralizată cu energie termică, cu Ministerul Economiei şi Mediului de Afaceri.
2. HCGMB nr.202/29.11.2012 reprezintă aprobarea Memorandumului propriuzis.
În momentul de faţă, datorită reorganizării Ministerului Economiei, schimbării ministrului această Hotărâre trebuie reluată.

Acest post a fost postat in categoria: Puncte de Vedere