Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Arhiva pentru august, 2012

RECOMANDARI PRIVIND PREVENIREA FURTURILOR DE AUTOTURISME

miercuri, august 22, 2012 12:54
 • La coborârea din autoturism, scoateţi cheia din contact, chiar dacă veţi lipsi pentru un timp foarte scurt. Chiar şi atunci când doriţi să parcaţi în curte sau în garaj şi coborâţi pentru deschiderea porţilor. Furtul unui autoturism cu cheile în contact durează CÂTEVA SECUNDE;
 • Parcaţi autoturismul într-un loc care să fie vizibil din locuinţa dumneavoastră şi, pe cât posibil, în locurile iluminate corespunzător şi circulate intens;
 • Montaţi un sistem de alarmă performant. În majoritatea cazurilor, acesta costă mai puţin decât paguba suferită în urma furtului maşinii;
 • Schimbaţi imediat sistemele de siguranţă ale autoturismului, dacă aţi pierdut sau v-au fost sustrase sheile acestuia;
 • La autoturismele prevăzute cu sisteme electronice de siguranţă, este recomandat să montaţi un sistem alternativ care să blocheze funcţionarea maşinii. Acest sistem suplimentar NU TREBUIE să fie controlat de computerul de bord;
 • Montarea unui sistem GPS în locuri ascunse şi greu accesibile ale autoturismului poate ajuta la localizarea acestuia în cazul în care a fost sustras. Sistemul trebuie să fie monitorizat de o firmă de specialitate, iar în cazul în care maşina a fost furată, apelaţi la Poliţie pentru localizare şi deplasarea în zona în care se află vehiculul;
 • Utilizarea marcajelor permanente de tip “lac ultraviolet” şi “gravură în sticlă” descurajează hoţii. Acestea se pot face atât la vedere, pe geamuri şi portiere, cât şi în locuri ascunse, cunoscute doar de proprietar.

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE
A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
-SERVICIUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

Acest post a fost postat in categoria: Puncte de Vedere

PROGRAM – ADMINISTRATOR DE IMOBILE

luni, august 20, 2012 12:13

In perioada 03 – 17 septembrie 2012 se desfasoara o noua serie a programului de perfectionare pentru ocupatia administrator imobile.
Programul este autorizat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari.
Programul se adreseaza: administratorilor pentru asociatii de proprietari si tuturor acelora care doresc sa-si imbunatateasca cunostintele in domeniu.
Programul va avea o durata de 12 zile (L-V 16.00-19.00, S 10.30-15.30) si se va desfasura la sala de seminarii de la Sphera Building Center din str. Serg. Nutu Ion, nr. 44, (zona razoare – fosta ventilatorul) sect. 5, Bucuresti, tel/fax 021.319.07.99.
Inscrierea si plata taxei de participare (350 lei/participant) se fac la sediul Ligii Habitat. Programul zilnic este 10.00-16.00.
Acte necesare: copie diploma BAC, copie buletin.
Relatii suplimentare se pot obtine de la d-na Oana VOICU (mobil: 0761.079.486 / tel/fax 021.319.07.99 / email: oana.voicu@habitaturban.ro).

PRESEDINTE
Mihai MEREUTA

Acest post a fost postat in categoria: Noutati

INVITATIE CONFERINTA: SOLUTII INTEGRATE DE PROTEJARE A LOCUINTELOR SI LOCATARILOR

luni, august 20, 2012 12:11

INVITATIE

            In cadrul seminariilor complet gratuite adresate membrilor si reprezentantilor asociatiilor de proprietari, joi, 23.08.2012, ora 11.00, la Sala de Conferinte de la Sphera (str. Sg. Nutu Ion nr. 44 Sectorului 5 Bucuresti – sediul Ligii Habitat), are loc Conferinta cu tema: solutii integrate de protejare a locuintelor si locatarilor!
Dezbaterile  vor viza:

 • Prezentarea reglementarilor in vigoare (Norme de Convietuire Sociala, Prevenirea si Combaterea Criminalitatii, Prevenirea Spargerilor din Locuinte, Prevenirea Talhariilor etc);
 • Prezentarea atributiilor autoritatilor locale, politiei nationale si a celei locale;
 • Drepturile si obligatiile cetatenilor;
 • Solutii propuse de catre SCORSEZE SECURITY INTERNATIONAL.

Invitati:

 • Reprezentanti ai asociatiilor de proprietari din Bucuresti;
 • Reprezentanti ai Serviciilor pentru Asociatiile de Proprietari din cadrul Primariilor de Sector;
 • Reprezentanti ai Directiei generale de politie a municipiului bucuresti, politia locala, prefecturii municipiului bucuresti, Primariei Generale a Municipiului Bucuresti, Consiliului general Al Municipiului Bucuresti,
 • Invitati permanenti: apa nova bucuresti, radet Bucuresti, 3d romania
 • Specialisti in domeniu;

In cadrul conferintei se va derula si programul saptamanal de consiliere gratuita privind supravegherea lucrarilor de reabilitare termica a cladirilor organizat cu sprijinul Patronatului Societatilor din Constructii!

Va rugam sa delegati un reprezentant la aceasta intalnire!
Sprijinul dumneavoastra, participarea specialistilor delegati sunt factori ce contribuie la ceea ce noi considerăm că sunt programe de succes.
Informarea corecta si de calitate a reprezentantilor asociatiilor de proprietari cu privire la drepturile si obligatiile acestora este benefica tuturor partilor implicate!
Multumindu-va anticipat pentru PARTICIPARE, va rog sa primiti, asigurarea deplinei mele consideratii.
Cu deosebit respect,

PRESEDINTE
Mihai MEREUTA

Acest post a fost postat in categoria: Noutati

La inceputul lunii august, a fost republicata in Monitorul Oficial nr. 543/2012 Legea 193 2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori

vineri, august 17, 2012 16:59

Prin consumator se înţelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care, în temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.
Prin profesionist se înţelege orice persoană fizică sau juridică autorizată, care, în temeiul unui contract, acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop în numele sau pe seama acesteia.

Orice contract încheiat între profesionişti şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate.

În caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului.

Se interzice profesioniştilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv.

Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidenţiază că acesta a fost prestabilit unilateral de profesionist. Dacă un profesionist pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens.

În cazul contractelor standard preformulate, profesionistul are obligaţia să remită, la cerere, oricărei persoane interesate un exemplar din contractul pe care îl propune.

Lista cuprinzând clauzele considerate ca fiind abuzive conform prevederilor Legii 193:

 • prevederi contractuale care dau dreptul profesionistului de a modifica unilateral clauzele contractului, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract.
 • prevederi contractuale care obligă consumatorul să se supună unor condiţii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia cunoştinţă la data semnării contractului;
 • prevederi contractuale care obligă consumatorul să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale, chiar şi în situaţiile în care profesionistul nu şi le-a îndeplinit pe ale sale;
 • prevederi contractuale care dau dreptul profesionistului să prelungească automat un contract încheiat pentru o perioadă determinată, prin acordul tacit al consumatorului, dacă perioada-limită la care acesta putea să îşi exprime opţiunea a fost insuficientă;
 • prevederi contractuale care dau dreptul profesionistului să modifice unilateral, fără acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor şi serviciilor care urmează să fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu;
 • prevederi contractuale care dau dreptul profesionistului să constate unilateral conformitatea produselor şi serviciilor furnizate cu prevederile contractuale;
 • prevederi contractuale care dau dreptul exclusiv profesionistului să interpreteze clauzele contractuale;
 • prevederi contractuale care restrâng sau anulează dreptul consumatorului să pretindă despăgubiri în cazurile în care profesionistul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale;
 • prevederi contractuale care obligă consumatorul la plata unor sume disproporţionat de mari în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite de profesionist;
 • prevederi contractuale care exclud sau limitează răspunderea legală a profesionistului în cazul vătămării sau decesului consumatorului, ca rezultat al unei acţiuni sau omisiuni a profesionistului privind utilizarea produselor şi serviciilor;
 • prevederi contractuale care exclud dreptul consumatorului de a întreprinde o acţiune legală sau de a exercita un alt remediu legal, solicitându-i în acelaşi timp rezolvarea disputelor în special prin arbitraj;
 • prevederi contractuale care permit în mod nejustificat impunerea unor restricţii în administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte părţi din contract;
 • prevederi contractuale care dau dreptul profesionistului să transfere obligaţiile contractuale unei terţe persoane – agent, mandatar etc. -, fără acordul consumatorului, dacă acest transfer serveşte la reducerea garanţiilor sau a altor răspunderi faţă de consumator;
 • prevederi contractuale care interzic consumatorului să compenseze o datorie către profesionist cu o creanţă pe care el ar avea-o asupra profesionistului;
 • prevederi contractuale care prevăd că preţul produselor este determinat la momentul livrării sau permit vânzătorilor de produse ori furnizorilor de servicii dreptul de a creşte preţurile, fără ca, în ambele cazuri, să acorde consumatorului dreptul de a anula contractul în cazul în care preţul final este prea mare în raport cu preţul convenit la momentul încheierii contractului. Aceste prevederi nu se opun clauzelor de indexare a preţurilor, atât timp cât sunt legale, cu condiţia ca metoda prin care preţurile variază să fie descrisă în mod explicit;
 • prevederi contractuale care permit profesionistului obţinerea unor sume de bani de la consumator, în cazul neexecutării sau finalizării contractului de către acesta din urmă, fără a prevedea existenţa compensaţiilor în sumă echivalentă şi pentru consumator, în cazul neexecutării contractului de către profesionist;
 • prevederi contractuale care dau dreptul profesionistului să anuleze contractul în mod unilateral, fără să prevadă acelaşi drept şi pentru consumator;
 • prevederi contractuale care dau dreptul profesionistului să înceteze contractul încheiat pentru o durată nedeterminată fără o notificare prealabilă rezonabilă, cu excepţia unor motive întemeiate.

Clauzele abuzive cuprinse în contract şi constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula în continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă după eliminarea acestora mai poate continua.

În măsura în care contractul nu îşi mai poate produce efectele după înlăturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este îndreptăţit să ceară rezilierea contractului, putând solicita, după caz, şi daune-interese.

Controlul respectării dispoziţiilor Legii 193 2012 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori se face de reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi de specialişti autorizaţi ai altor organe ale administraţiei publice, potrivit competenţelor.
Profesioniştii au obligaţia de a prezenta organelor de control, în original, contractele încheiate cu consumatorii.
În cazul în care constată utilizarea unor contracte de adeziune care conţin clauze abuzive, organele de control vor sesiza tribunalul de la domiciliul sau, după caz, sediul profesionistului, solicitând obligarea acestuia să modifice contractele aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive.
Dispoziţiile de mai sus nu aduc atingere dreptului consumatorului căruia i se opune un contract de adeziune ce conţine clauze abuzive de a invoca nulitatea clauzei pe cale de acţiune ori pe cale de excepţie.

Instanţa, în cazul în care constată existenţa clauzelor abuzive în contract, obligă profesionistul să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum şi să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate în cadrul activităţii profesionale.

Consumatorii prejudiciaţi prin contracte încheiate cu încălcarea prevederilor prezentei legi au dreptul de a se adresa organelor judecătoreşti în conformitate cu prevederile Codului civil şi ale Codului de procedură civilă.

Constituie contravenţie, în măsura în care fapta nu este săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

Legea 193 2012 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori transpune prevederile Directivei Consiliului 93/13/CEE din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 95 din 21 aprilie 1993.

Acest post a fost postat in categoria: Noutati