Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Arhiva pentru octombrie, 2023

DOAR PE HARTIE…

joi, octombrie 26, 2023 13:08

1.Termenul pentru contorizare / repartizarea individuala este 31.12.2023

 Legea nr.121/2014 privind eficienţa energetică
Contorizarea
Art. 10. – Contorizarea, subcontorizarea şi repartizarea costurilor pentru energia termică şi gaze naturale 30/09/2022 – Art. 10. – a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 130/2022

(4) În cazul în care încălzirea, răcirea sau apa caldă menajeră pentru o clădire sunt furnizate din sistemul de alimentare centralizată cu energie termică sau de la o sursă centrală care alimentează mai multe clădiri sau de la un sistem de răcire centralizat, este obligatorie montarea contoarelor de energie termică în punctele de delimitare/separare a instalaţiilor din punctul de vedere al proprietăţii sau al dreptului de administrare.

(5) În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în sistem de distribuţie orizontală este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2023 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit. Pentru condominiile cu distribuţie verticală a agentului termic în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, respectiv a repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit, în condiţiile în care există realizat la nivel de condominiu un sistem de echilibrare hidraulică a instalaţiei de încălzire.16/07/2021 – alineatul a fost modificat anterior prin Lege 196/202101/01/2022 – alineatul a fost modificat anterior prin Ordonanţă de urgenţă 184/2020 aprobat(ă) prin Lege 314/2021 la data 01/01/202230/09/2022 – Derogare prin Lege 121/2014.13/01/2023 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 130/2022 aprobat(ă) prin Lege 24/2023 la data 13/01/2023

2.AMENDA PENTRU NERESPECTAREA TERMENULUI 500-1000 LEI

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
Art. 47. –
(1) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei următoarele fapte:
b)nerespectarea de către utilizatori a termenelor pentru încheierea acţiunii de contorizare individuală la nivel de apartament;

Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006
Art. 9. –
Compartimentul energetic, înfiinţat în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. c), are următoarele atribuţii principale:
g2) propune autorităţii administraţiei publice locale aplicarea de sancţiuni conform legii în situaţia nerespectării de către utilizatorii SACET a prevederilor privind sistemele tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică;16/07/2021 – litera a fost introdusă prin Lege 196/2021.

Art. 31. –
Calendarul de respectare a termenelor asumate pentru finalizarea contorizării la nivel de branşament termic şi montarea repartitoarelor de costuri pentru consumatorii de energie termică individuali, condiţiile de derulare şi sancţiunile în caz de nerespectare a dispoziţiilor pentru finalizarea contorizărilor la nivel de branşament termic, contorizărilor individuale şi repartizarea costurilor, precum şi termenul şi condiţiile de aplicare pentru preţul binom al energiei termice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 45. – 16/07/2021 – Art. 45. a fost modificat prin Lege 196/2021
(3) Constituie contravenţie, alta decât cele prevăzute în Legea nr. 121/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei nerespectarea termenului-limită privind montarea de către proprietari/locatari a repartitoarelor de costuri.

 Termenul 31.12.2023 face parte din dintr-o serie de termene date anterior și nerespectate (hârtia suportă orice, acțiunea guvernamentală în implementarea/sprijinirea/finanțarea contorizării fiind practic absentă): 31 iulie 2007 stabilit de HG 933/2004; 30 septembrie 2009 stabilit prin HG 609/2007; 31 decembrie 2014 stabilit prin legea 121/2014; 31 decembrie 2021 stabilit prin legea 196/2021, 31 decembrie 2022 stabilit prin legea 196/2021. În atâția ani de când contorizarea și repartizarea individuală sunt obligatorii numărul apartamentelor contorizate este jenant de mic.

CE URMEAZA?

INVITAȚIE: CONTORIZAREA / REPARTIZAREA INDIVIDUALA IN CONDOMINII!
20 OCTOMBRIE 2023 Online – Zoom ORA 10.00

 

În cadrul dezbaterilor complet gratuite adresate membrilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari, vineri, 20.10.2023, ora 10.00, online – platforma Zoom, Liga Națională a Asociațiilor de Proprietari Habitat în colaborarea cu Asociația Română pentru Locuințe Casa Plus, organizează dezbaterea: CONTORIZAREA / REPARTIZAREA INDIVIDUALA IN CONDOMINII!

Dezbaterile  vor viza:

 • În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în sistem de distribuţie orizontală este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2023 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit. Pentru condominiile cu distribuţie verticală a agentului termic în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, respectiv a repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit, în condiţiile în care există realizat la nivel de condominiu un sistem de echilibrare hidraulică a instalaţiei de încălzire. Legea eficientei energetice 114/2014
  • Care este situația actuală?
  • Ce spune legislația?
  • Care sunt obligaţiile autoritatilor ANRE / PMB / CGMB
  • Finantarea proiectelor cu privire la contorizarea individuala / repartizarea individuala o solutie ignorata.
  • Exista lte solutii pt individualizarea consumurilor?
  • Obligatiile reprezentantilor asociatiilor de proprietari;
  • Propuneri de modificare a legislatiei;

Invitati:

 • Reprezentanti ai asociatiilor de proprietari din Bucuresti;
 • Reprezentanti ai Serviciilor pentru Asociatiile de Proprietari din cadrul Primariilor de Sector;
 • Reprezentanti ai ANRE, prefecturii municipiului bucuresti, Primariei Generale a Municipiului Bucuresti, Consiliului general Al Municipiului Bucuresti, TERMOENERGETICA.
 • Specialisti in domeniu;

 

Agenda provizorie

09.45 – 10.00 – înregistrarea participanților
10.00 – 10.30 – prezentări ale invitaților
10.30 – 11.45 – intervenții ale membrilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari
11.45 – 12.00 – concluzii

Ne face o deosebită plăcere de a vă invita la acestă dezbatere! Sprijinul dumneavoastra, participarea specialistilor delegati sunt factori ce contribuie la succesul acestei actiuni. Participanții sunt rugați să își confirme participarea și să transmită formularul de înregistrare la adresa de e-mail mihai.mereuta@habitaturban.ro.

Link-ul de acces pentru eveniment va fi trimis prin e-mailul de confirmare a înregistrării.

Participarea este gratuită, în limita a 100 de persoane. Întâlnirea se adresează, cu prioritate, membrilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari colaboratori ai Ligii Asociațiilor de Proprietari Habitat / Asociației Române pentru Locuințe Casa Plus (asociații de proprietari / ONG / proprietari).

Multumindu-va anticipat pentru participare, colaborare si sprijin, va asigur de deplina mea consideratie!

Mihai Mereuta

Presedinte

LIGA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI
HABITAT

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU LOCUINŢE
CASA PLUS

Acest post a fost postat in categoria: Noutati

INVITAȚIE: LOCUINȚE ÎN SIGURANȚĂ! 01 NOIEMBRIE 2023 Online – Zoom ORA 10.00

joi, octombrie 26, 2023 13:03

În cadrul dezbaterilor complet gratuite adresate membrilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari, miercuri, 01.11.2023, ora 10.00, online – platforma Zoom, Liga Națională a Asociațiilor de Proprietari Habitat în colaborarea cu Asociația Română pentru Locuințe Casa Plus, organizează dezbaterea: LOCUINȚE ÎN SIGURANȚĂ!

 Dezbaterile  vor viza:

 • Prevenirea și combaterea furturilor din locuințe,
 • Asigurarea obligatorie a locuințelor,
 • Asigurarea facultativă a locuințelor,
 • Utilizarea detectoarelor de gaze și a detectoarelor de incendiu,
 • Produse și servicii de securitate pentru locuințe,
 • Supravegherea video în spiile comune ale imobilului.

 Invitați:

 • Reprezentanti ai asociatiilor de proprietari din Bucuresti;
 • Reprezentanti ai Serviciilor pentru Asociatiile de Proprietari din cadrul Primariilor de Sector;
 • Reprezentanti ai ANRE, Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, DGPMB – Serviciul de analiză și prevenire a criminalității, UNSAR, PAID, ARTS.
 • Specialisti in domeniu;

 Agenda provizorie

09.45 – 10.00 – înregistrarea participanților
10.00 – 10.30 – prezentări ale invitaților
10.30 – 11.45 – intervenții ale membrilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari
11.45 – 12.00 – concluzii

Ne face o deosebită plăcere de a vă invita la acestă dezbatere! Sprijinul dumneavoastra, participarea specialistilor delegati sunt factori ce contribuie la succesul acestei actiuni. Participanții sunt rugați să își confirme participarea și să transmită formularul de înregistrare la adresa de e-mail mihai.mereuta@habitaturban.ro.

Link-ul de acces pentru eveniment va fi trimis prin e-mailul de confirmare a înregistrării.

Participarea este gratuită, în limita a 100 de persoane. Întâlnirea se adresează, cu prioritate, membrilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari colaboratori ai Ligii Asociațiilor de Proprietari Habitat / Asociației Române pentru Locuințe Casa Plus (asociații de proprietari / ONG / proprietari).

Multumindu-va anticipat pentru participare, colaborare si sprijin, va asigur de deplina mea consideratie!

 

Mihai Mereuta

Presedinte

LIGA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI
HABITAT

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU LOCUINŢE
CASA PLUS

Acest post a fost postat in categoria: Noutati

COMUNICAT: Termenul pentru montarea repertitoarelor de costuri – 31 decembrie 2023!

marți, octombrie 17, 2023 8:51

Acest post a fost postat in categoria: Noutati

INVITAȚIE CONTORIZAREA / REPARTIZAREA INDIVIDUALA IN CONDOMINII! 20 OCTOMBRIE 2023 Online – Zoom ORA 10.00

marți, octombrie 17, 2023 8:49

În cadrul dezbaterilor complet gratuite adresate membrilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari, vineri, 20.10.2023, ora 10.00, online – platforma Zoom, Liga Națională a Asociațiilor de Proprietari Habitat în colaborarea cu Asociația Română pentru Locuințe Casa Plus, organizează dezbaterea: CONTORIZAREA / REPARTIZAREA INDIVIDUALA IN CONDOMINII!

Dezbaterile  vor viza:

 • În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în sistem de distribuţie orizontală este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2023 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit. Pentru condominiile cu distribuţie verticală a agentului termic în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, respectiv a repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit, în condiţiile în care există realizat la nivel de condominiu un sistem de echilibrare hidraulică a instalaţiei de încălzire. Legea eficientei energetice 114/2014
  • Care este situația actuală?
  • Ce spune legislația?
  • Care sunt obligaţiile autoritatilor ANRE / PMB / CGMB
  • Finantarea proiectelor cu privire la contorizarea individuala / repartizarea individuala o solutie ignorata.
  • Exista lte solutii pt individualizarea consumurilor?
  • Obligatiile reprezentantilor asociatiilor de proprietari;
  • Propuneri de modificare a legislatiei;

Invitati:

 • Reprezentanti ai asociatiilor de proprietari din Bucuresti;
 • Reprezentanti ai Serviciilor pentru Asociatiile de Proprietari din cadrul Primariilor de Sector;
 • Reprezentanti ai ANRE, prefecturii municipiului bucuresti, Primariei Generale a Municipiului Bucuresti, Consiliului general Al Municipiului Bucuresti, TERMOENERGETICA.
 • Specialisti in domeniu;

Agenda provizorie

09.45 – 10.00 – înregistrarea participanților
10.00 – 10.30 – prezentări ale invitaților
10.30 – 11.45 – intervenții ale membrilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari
11.45 – 12.00 – concluzii

Ne face o deosebită plăcere de a vă invita la acestă dezbatere! Sprijinul dumneavoastra, participarea specialistilor delegati sunt factori ce contribuie la succesul acestei actiuni. Participanții sunt rugați să își confirme participarea și să transmită formularul de înregistrare la adresa de e-mail mihai.mereuta@habitaturban.ro.

Link-ul de acces pentru eveniment va fi trimis prin e-mailul de confirmare a înregistrării.

Participarea este gratuită, în limita a 100 de persoane. Întâlnirea se adresează, cu prioritate, membrilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari colaboratori ai Ligii Asociațiilor de Proprietari Habitat / Asociației Române pentru Locuințe Casa Plus (asociații de proprietari / ONG / proprietari).

Multumindu-va anticipat pentru participare, colaborare si sprijin, va asigur de deplina mea consideratie!

Mihai Mereuta

Presedinte

LIGA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI
HABITAT

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU LOCUINŢE
CASA PLUS

Acest post a fost postat in categoria: Noutati

INVITATIE: 30 ani de la înființarea U.L.A.L. Arad

luni, octombrie 2, 2023 8:51

Acest post a fost postat in categoria: Noutati