Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Comunicat FEDERATIA ASOCIATIILOR DE LOCATARI TIMISOARA

luni, august 1, 2011 8:46
Postat in Stiri Locale

Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara informează utilizatorii de gaze naturale, asociaţii de locatari/proprietari sau persoane fizice, să fie atenţi la semnarea contractului de furnizare gaze naturale.

Suntem nevoiţi să facem această precizare din următoarele motive:

  1. După apariţia Ordinului ANRE nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale,  E.On Gaz România a introdus clauze care nu erau în concordanţă cu cele reglementate, motiv pentru care FALT a făcut repetate demersuri până când aceste clauze au fost scoase şi s-a acceptat semnarea contractelor, potrivit conţinutului din Monitorul Oficial. Pentru nerespectarea conţinutului contractului, furnizorul E.On Gaz România a fost amendat de către ANRE şi a fost obligat să accepte contractul prevăzut in Monitorul Oficial.
  2. Ordinul nr. 77/2009 prevede că părţile pot accepta unele clauze, dacă nu contravin conţinutului contractului.
  3. Legislaţia Protecţiei Consumatorului prevede obligaţia informării consumatorului, dar, în fapt, consumatorul semnează contractul care i se pune in faţă de E.On Gaz România fără ca, în prealabil, să i se aducă la cunoştinţă că au fost introduse clauze noi, în defavoarea sa, şi că are posibilitatea să nu fie de acord cu acele clauze. În această situaţie, consumatorul care semnează contractul în această variantă este bun de plată.
  4. În speţă, E.On Gaz România a completat clauza referitoare la condiţiile în care operatorul de sistem va relua furnizarea, prevăzută la art. 6.3 din contractul de furnizare de gaze naturale, aprobat prin Ordinul nr. 77/2009, cu următoarele „şi a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea furnizării. Cuantumul cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea furnizării sunt stabilite de către operatorul de sistem, furnizorul având obligaţia să informeze consumatorii în legătură cu valoarea tarifelor practicate de către operatorul de sistem.” Atragem atenţia că, odată semnată o astfel de clauză, distribuitorul poate cere cât doreşte el în caz de întrerupere a gazului, fără să mai justifice cuantumul prestaţiei, atâta timp cât acest lucru este stipulat în contract, care devine legea părţilor. Procedând astfel, furnizorul încalcă drepturile consumatorului de a fi informat, dar utilizatorul care a semnat contractul în această formă este obligat să plătească tarifele impuse de E.On Gaz.
  5. Sunt şi alte clauze introduse sau eliminate de E.On Gaz România, care dezavantajează consumatorul. De exemplu, clauza referitoare la notificările obligatorii, prevăzută în Condiţiile speciale aprobate prin Ordinul nr. 77/2009 la art. 8 este modificată în contractul conceput de E.On Gaz. Astfel, furnizorul se sustrage de la obligaţia de a transmite notificările în scris, prin remitere directă sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, şi există astfel o mare probabilitate ca acestea să nu ajungă la destinatari, atrăgând consecinţe negative pentru consumatorii care nu au avut posibilitatea să le ia la cunoştinţă, chiar dacă nu sunt vinovaţi de deficienţele sistemului poştal.
|