Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

INVITATIE DEZBATERE – Contractele individuale la apa

luni, septembrie 7, 2015 10:58
Postat in Noutati

Stimata doamna, / Stimate domnule,

In cadrul dezbaterilor complet gratuite adresate membrilor si reprezentantilor asociatiilor de proprietari, miercuri, 09.09.2015, ora 11.00, la Sala de Conferinte de la RADET Ilioara (etaj 3, str. Strada Ilioara nr. 16 – fosta Scoala de soferi, Sectorului 3 Bucuresti), are loc Dezbaterea cu tema: Contractele individuale la apa!

Dezbaterile  vor viza prevederile Legii 224/2015:

 • În condominiile cu sistem de distribuţie verticală a apei reci/calde este admisă încheierea de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

      a) în toate locurile de consum al apei reci şi al apei calde din proprietatea individuală se montează, pe cheltuiala utilizatorului, numai contoare de apă cu citire la distanţă care sunt utilizate ca aparate de măsură a consumului individual şi se verifică metrologic la scadenţă;
      b) în toate proprietăţile individuale din condominiu se montează, cu avizul operatorului, acelaşi tip de contor;
      c) certificatele metrologice emise de producător/laboratorul autorizat metrologic pentru contoarele de apă cu citire la distanţă montate în toate proprietăţile individuale se predau operatorului.
      "(2) Operatorii pot solicita încheierea de convenţii individuale în baza metodologiei de repartizare şi facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branşamentul condominiului, elaborate şi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale, iar utilizatorii pot solicita, în nume propriu, încheierea de contracte de furnizare/prestare cu operatorii."
      "(11) În cazul condominiilor existente, trecerea de la distribuţia verticală la distribuţia orizontală a apei în condominiu se face cu acordul scris al tuturor deţinătorilor cu orice titlu ai spaţiilor din cadrul condominiului şi pe cheltuiala acestora, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociaţiei luată cu unanimitate de voturi, în baza unei documentaţii tehnico- economice întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a autorizaţiei de construire eliberate de autoritatea administraţiei publice locale.
      (12) Trecerea la distribuţia orizontală a apei în condominiu se face integral, pentru toate spaţiile cu destinaţie de locuinţă şi/sau altă destinaţie, fiind interzisă repartizarea consumului în ambele sisteme de distribuţie."

  • Teme conexe- Norma de repartizare a apei

Invitati: Reprezentanti ai asociatiilor de proprietari din Bucuresti;Reprezentanti ai Serviciilor pentru Asociatiile de Proprietari din cadrul Primariilor de Sector; Reprezentanti ai APA NOVA BUCURESTI, ANRSC, AMRSP, PMB; INVITATI PERMANENTI: RADET BUCURESTI; Specialisti in domeniu;

AGENDA EVENIMENTULUI

 10:30 – 11:00

 Primirea si înregistrarea participantilor

11:00 – 11:15

 • Deschiderea Dezbaterii / Prezentarea Participantilor –

      MIHAI MEREUŢĂ

11:15 – 12:00

Prezentari

 • Reprezentanti APA NOVA BUCURESTI
 • Reprezentanti ANRSC
 • Reprezentanti AMRSP
 • Reprezentanti PMB
 • Reprezentanti RADET BUCURESTI
 • PARLAMENTARI
 • CONSILIERI GENERALI

12:00 – 13.00 

 • Interventii ale membrilor si reprezentantilor asociatiilor de proprietari;
  • Dan Rujan
  • Gheorghe Stanescu
  • Aurel Marian
 • Intrebari / Raspunsuri / Concluzii

 

|