Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

INVITAȚIE DEZBATERE Realizarea Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) – misiune imposibilă?

vineri, februarie 16, 2024 7:56
Postat in Noutati

Stimată doamnă,
Stimate domnule,

În cadrul dezbaterilor complet gratuite adresate membrilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari, joi, 22.02.2024, ora 11.00, sala ELCEN (Splaiul Independentei nr 229, sector 6, Sala Grozăvești, ultimul etaj, pe partea stângă).Liga Națională a Asociațiilor de Proprietari Habitat în colaborarea cu Asociația Română pentru Locuințe Casa Plus, cu sprijinul Electrocentrale Bucuresti, organizează dezbaterea: Fuziunea ELCEN-Termoenergetica realizarea Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) – misiune imposibilă?

Guvernul a aprobat in data de 31.01.204 MEMORANDUMUL cu tema: Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET) respectiv producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în Municipiul Bucureşti, în vederea utilizării optime a resurselor de energie şi cu respectarea normelor de protecţie a mediului, sănătăţii populaţiei şi dezvoltării durabile.Memorandumul are drept scop demararea demersurilor necesare în vederea realizării serviciului public de alimentare cu energie termică prin sistem centralizat (SACET) în Municipiul Bucuresti, prin fuziunea dintre Societatea Electrocentrale București S.A. („ELCEN”) și Compania Municipală Termoenergetica București S.A. („CMTEB”).

În acest sens este necesară:

a) Efectuarea unei analize de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu privire la cadrul legislativ aplicabil serviciului public de alimentare cu energie termică (Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, precum și normele secundare și terțiare aferente) pentru a fi identificate modificările și completările legislative necesare pentru ca, în urma realizării fuziunii dintre ELCEN și CMTEB societatea absorbantă sau, după caz, noua societate rezultată din procedura de fuziune să poată continua prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul București (respectiv producere, transport, distribuție și furnizare energie termică), prin gestiune directă, prin cesionarea Contractului nr. 7/29.11.2019, semnat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București – Ilfov și CMTEB, cu toate drepturile și obligațiile izvorâte din acest contract și din legislația aplicabilă, deținute de  Această analiză se propune a fi realizată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației („MDLPA”), în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului Memorandum.
b) Modificarea și/sau completarea actelor normative identificate de MDLPA conform pct. a), care să permită ca societatea absorbantă sau, după caz, noua societate rezultată din procedura de fuziune să poată continua, după finalizarea procedurii de fuziune, prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul București. Termenul propus pentru realizarea acestui obiectiv este de 60 de zile de la data finalizării etapei prevăzute la pct. a).
c)Transmiterea de către Ministerul Energiei a unei solicitări, către Primarul General al Municipiului București, pentru exprimarea unui punct de vedere si a unui  acord de principiu (neangajant) pentru realizarea fuziunii dintre ELCEN și CMTEB în vederea realizării serviciului public de alimentare cu energie termica prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Municipiul Bucureşti.

Fuziunea se va realiza  cu condiția ca, la data fuziunii, toate creanțele ELCEN deținute împotriva C.M.T.E.B. să fie achitate.

Vă propunem o dezbatere pe această temă!

Invitati:

  • Reprezentanti ai asociatiilor de proprietari din Bucuresti; Reprezentanti ai Serviciilor pentru Asociatiile de Proprietari din cadrul Primariilor de Sector; Reprezentanti ai Ministerului Energiei, TERMOENERGETICA, ELCEN, PMB, CGMB, ANRE, PARLAMENTARI; Specialisti in domeniu;

Ne face o deosebită plăcere de a vă invita la acesta Dezbatere!

Sprijinul dumneavoastră, participarea specialiștilor delegați sunt factori ce contribuie la succesul acestei acțiuni.

Vă rugăm să confirmați participarea în cel mai scurt timp posibil. Participarea va fi posibilă în limita locurilor disponibile și în ordinea confirmării.

Pentru înscriere sau pentru informații suplimentare: MIHAI MEREUŢĂ – 0744.751.416; mihai.mereuta.ro@gmail.com;

Agenda provizorie

10.45 – 11.00 – înregistrarea participanților
11.00 – 11.15– deschiderea dezbaterii
11.15 – 12.00 – prezentări ale invitaților –Ministerul energiei, ELCEN, TERMOENERGETICA, Primaria municipiului bucuresti, CGMB, ADITBI PARLAMENTARI bucuresti, anre, Expert forum, PRESTATORI – REPARTIZARE, PRIMARII SECTOR, COGEN – VASILE MUNTENITA, SPECIALISTI
12.00 – 12.45 – intervenții ale mass-media, intervenții ale membrilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari
12.45 – 13.00 – concluzii

Vă dorim succes în activitatea pe care o desfăsurați, vă mulțumim pentru colaborare si sprijin și vă asigurăm de întreaga noastră considerație.

Detalii locație, aici:  ELCEN (Splaiul Independentei nr 229, sector 6, Sala Grozăvești, ultimul etaj, pe partea stângă).

|