Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Comunicat de presa

luni, aprilie 27, 2009 10:18
Postat in Noutati

COMUNICAT DE PRESA

Liga Asociaţiilor de Proprietari Habitat a organizat Conferinta Nationala a Asociatiilor de Proprietari din Romania (23-25 APRILIE CLUJ NAPOCA).

Reprezentantii asociatiilor de proprietari din 31 de judete s-au intalnit cu reprezentanti ai Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintelor, ANRSC, ANPC, ANPSC, APMCR, furnizori de servicii, administratii publice locale, Oficiilor locale pentru Protectia Consumatorilor, Patronatului din Constructii.

Principalele subiecte aduse in discutie si propunerile asociatiilor de proprietari au vizat:

1. Legislatia cu privire la oraganizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

2. Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte;

3. Strategiile de dezvoltare durabila si de eficienta energetica;

4. Tarife, preturi si relatii contractuale pentru utilitatile publice;

5. Transparenta decizionala, acces la informatiile de interes public.

1.Legislatia cu privire la oraganizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

Ø Solicitam recunoaşterea a asociaţiilor de proprietari ca organizatii de utilitate publica!

Ø Solicitam anularea prevederilor cu privire la atestarea administratorilor de imobile de către primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local.

Consideram ca absolvirea unui curs este suficienta.

Ø Solicitam introducerea unor prevederi care sa stabileasca ca proiectele de acte normative care privesc în mod direct asociatiile de proprietari sa fie transmise preşedinţilor structurilor asociative ale acestora de către autoritatea administraţiei publice iniţiatoare, cu cel puţin 15 zile înainte de prezentarea, spre însuşire, de către conducătorul acesteia.

Ø Solicitam simplificarea Legislatiei in domeniul Asociatiilor de proprietari;

Ø Solicitam o lege cadru a asociatiilor de proprietari dublata de hotarari ale consililor locale pentru adoptarea Normelor Specifice Locale de Aplicare. Nici o lege nu va putea acoperi toate problemele! Vom evita astfel zecile de mii de reclamatii-interventii din diferite zone.

Propunem crearea unui grup de lucru pentru analizarea legislatiei in domeniu asociatiilor de proprietari, care sa aiba ca sarcina redactarea unei legi (inclusiv norme de aplicare) care sa cuprinda observatiile celor peste 15.000 de asociatii membre ale Ligii Habitat.

Numai dupa aceea ii putem da drumul pe circuitul de aprobare.

In fond este normal ca beneficiarii acestei legi, asociatiile de proprietari, sa aiba drept de veto asupra prevederilor cuprinse.

Ø Strategiile nationale de eficienta energetica si de asistenta sociala ar trebui dublate de strategii locale adoptate prin consultarea cetatenilor.

2. Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte;

· Solicitam includerea de urgenta in legislatie a observatiilor depuse de catre Liga Habitat

· Asociaţiile care se angajează să execute lucrarea din fonduri proprii să se poată înscrie în program pentru a avea auditul şi proiectarea gratuită;

· Renuntarea la perceperea de TVA pentru lucrarile de reabilitare si consolidare (inclusiv pentru materialele de constructie folosite);

· Solicitam TVA 9% la utilitati, cu conditia folosirii fondurilor disponibilizate pentru finantarea reabilitarii fondului locativ;

· Atragem atentia asupra discrepantelor existente intre tarile occidentale si cele din Europa de Est in ceea ce priveste investitia medie in reabilitarea cladirilor (25.000 Euro pe apartament in tarile vestice fata de 5000-8000 euro pe apartament in Romania);

· Să se specifice clar intervenţiile la instalaţiile interioare pentru care se acordă finanţare – a nu se uita coşurile de fum. Trecerea de la sistemul de distribuţie pe verticală la cel cu distribuţie pe orizontală pentru instalaţia de încălzire se poate realiza sau NU pe program? Ce se întâmplă dacă la execuţie apar elemente care nu au fost cuprinse în proiectul tehnic?

· Să se specifice clar dacă reabilitarea termică se face la nivelul blocului sau se poate realiza şi la nivel de scară?!

· De ce sunt permise reabilitările termice exterioare la nivel de apartament. Aceste initiative individuale trebuie sancţionate deoarece reprezinta un risc pentru echilibrul termic al cladirii si o incalcare a legislatiei cu privire la urbanism si autoritarea constructiilor;

· Agenţii economici de la parterul sau etajul 1 cât şi deţinătorii de spaţii cu alte destinaţii din blocul respectv indiferent de forma juridică să fie obligaţi să participe la programul de reabilitare;

· O persoană care are în proprietate mai multe apartamente să primească ajutor de la stat şi de la consiliul local pentru un singur apartament.

· Solicitam introducerea de urgenta a fondurilor de garantare a creditelor luate pentru reabilitarea termica.

Acestea sunt doar o parte dintre observatiile inaintate !

3.Strategiile de dezvoltare durabila si de eficienta energetica

Ø Orasele Romaniei nu au strategii energetice si reglementari locale care sa stimuleze eficienta energetica;

Ø Lipsa strategiilor a facut ca investitiile in termoficare si alte servicii publice sa nu aiba un orizont bine definit, fara a fi stabilite obiective clare ce trebuie atinse;

Ø Banii europeni sunt in pericol de a fi ineficient si insuficient utilizati din cauza absentei cvasi-generale a strategiilor locale/regionale de dezvoltare durabila;

Ø Autoritatile locale au obligatia de a se implica si de a elabora strategii pentru o locuire de calitate (introducerea programelor integrate de regenerare urbana trebuie sa fie o prioritate);

Ø Tragem un semnal de alarma fata de dezvoltarile imobiliare haotice, in afara normelor elementare de urbanism si de calitate a constructiilor si a infrastructurii de utilitati publice.

4.Tarife, preturi si relatii contractuale pentru utilitatile publice;

o Solicitam sistarea modificarii tarifelor/preturilor fara convenirea unui calendar pe termen mediu, fara prezentarea unor motivatii solide si fara consultarea consumatorilor;

o Reprezentantii asociatiilor de proprietari trebuie sa fie membri ai consiliilor de administratie ale companiilor furnizoare de utilitati publice deoarece au un caracter de monopol natural si se exista tendinta de a face abuz de pozitie dominanta;

o Solicitam stoparea cresterii preturilor la utilitati si scaderea tarifului gazului natural cu minim 9%!

5.Transparenta decizionala, acces la informatiile de interes public.

· Autoritatile locale nu promoveaza parteneriatul si implicarea cetatenilor in luarea deciziilor

· Adoptarea de urgentă a cadrului legislativ pentru elaborarea, promovarea si monitorizarea unor politici publice coerente si stabile pentru administraăia publică locală, pe baza unei dezbateri publice cu toti factorii implicati, inclusiv cu societatea civilă;

· îmbunătătirea procedurilor de aplicare si monitorizare a Legii privind transparenta decizională nr. 52/ 2003, în cadrul legislativ al promovării politicilor publice, prin instituirea obligativitătii respectarii de catre actele normative a concluziilor rezultate din dezbaterile publice

· Aplicarea riguroasă a principiului separării deciziilor tehnico-manageriale de deciziile politice in toate institutiile publice,

· Restructurarea institutiilor publice cu scopul eliminării suprapunerilor de competente si a excesului de birocratie, a verigilor birocratice inutile sau lipsite de responsabilitate.

Pentru rezolvarea solicitarilor consideram ca un interval de 90 de zile este acoperitor!

In aceasta perioada autoritatile isi pot dovedi buna credinta demarand rezolvarea problemelor semnalate.

In functie de raspunsul primit (sau de lipsa acestuia!) ne rezervam dreptul de a actiona prin toate mijloacele legale pentru NORMALITATE! (petitii semnate de membri, pichetari ale institutiilor care nu doresc intrarea in normalitate, mitinguri, actiuni in justitie si proteste la scara nationala!)

Suntem hotarati in a derula toate actiunile necesare pentru satisfacerea solicitarilor celor peste 15000 de asociatii membre!

Cu deosebit respect,

Director executiv

Tatiana MUSTEATA

PRESEDINTE

Mihai MEREUTA

|