Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Ordonanţă de urgenţă nr. 174 din 27/11/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

duminică, noiembrie 9, 2008 16:53
Postat in Arhiva

Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 101 din O.U.G. nr. 187/2005, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 260/2006.

Art. 2.(1) Blocurile de locuinţe-condominii se includ în programe anuale de acţiuni pentru reabilitarea termică, denumite în continuare programe anuale.

(2) Programele anuale se elaborează de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în baza propunerilor stabilite de consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi se aprobă prin ordin al ministrului, în limita resurselor bugetare alocate în acest scop.

(3) Condiţiile de eligibilitate luate în considerare la stabilirea programelor anuale sunt următoarele:

a) existenţa hotărârii consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de includere a blocurilor de locuinţe-condominii în programele anuale;

b) existenţa convenţiei încheiate de autoritatea administraţiei publice locale cu asociaţia de proprietari, întocmită în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;

c) alte criterii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

d) alte condiţii stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale.

(4) Principalele criterii avute în vedere la includerea în programele anuale sunt următoarele:

a) vechimea construcţiei, prioritate având clădirile cu o vechime mai mare;

b) sistemul constructiv al anvelopei clădirii, prioritate având clădirile realizate din prefabricate din beton armat;

c) pierderile termice ale construcţiei în raport cu un consum specific de energie maxim acceptabil, stabilit prin normele metodologice;

d) zona climatică de amplasare;

e) numărul de apartamente, prioritate având clădirile cu un număr mai mare de apartamente;

f) alte criterii stabilite prin normele metodologice

download

|