Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Arhiva pentru aprilie, 2013

HRISTOS A ÎNVIAT!

joi, aprilie 25, 2013 17:32

Cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale, avem deosebita onoare de a vă transmite, linişte sufletească, sănătate, fericire şi împliniri alături de cei dragi. 
Lumina Sfântă a acestei mari sărbători să vă călăuzească paşii!
HRISTOS A ÎNVIAT!

 

PRESEDINTE
Mihai Mereuta

 

Echipa Ligii Habitat / Casa Plus

Mihai Mereuta, Tatiana Musteata, Gabriela Bratu, Daniela Hutan, Alexandru Tiu, Bianca Druc, Oana Voicu, Dan Rujan, Radu Dumitrescu, Marta Seicaru Jenica, Gheorghe Stanescu, Olga Chibici.
Acest post a fost postat in categoria: Noutati

Solicitarile reprezentantilor asociatiilor de proprietari din Romania intruniti in Conferinta Nationala, in data de 12 aprilie, la Iasi!

joi, aprilie 25, 2013 17:16
 • Solicitam modificarea si completarea de urgenta a legislatiei privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari!
 • Solicitam introducerea clara si fara echivoc, in legislatia privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, a dreptului de a utiliza conventii civile!
 • Solicitam modificarea si completarea de urgenta a Codului Fiscal, Codului de Procedura Fiscala, legislatiei privind relatiile de munca si sanatatea si securitatea in munca, legislatia privind zilierii, astfel incat sa fie corectata supra-taxarea si supra-birocratizarea activitatilor desfasurate la asociatiile de proprietari!
 • Solicitam modificarea si completarea de urgenta a legislatiei privind serviciilor comunitare de utilităţi publice!
 • Solicitam o analiza  completa a starii serviciului public de alimentare cu energie termică !
 • Solicitam modificarea si completarea legislatiei privind asigurarea obligatorie a locuintelor!
 • Solicitam modificarea si completarea legislatiei privind cresterea eficientei energetice a cladirilor de locuit („reabilitarea termica”)!
 • Solicitam modificarea si completarea legislatiei privind Programul Casa Verde (Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire)!
 • Avand in vedere liberalizarea preturilor la energie /  saracia provocata de costul energiei solicitam adoptarea de urgenta a unei scheme de sustinere eficienta a consumatorilor vulnerabili!
 • Solicitam introducerea in Constitutie si in legislatia referitoare la constructia de locuinte (inclusiv constructia de locuinte destinate inchirierii) a Dreptului la Locuinta / Locuire Decenta!

Consideram ca este regretabil modul in care, pana in prezent, au raspuns autoritatile la solicitarile noastre repetate de modificare a legislatiei.
Lipsa de interes, aratata si prin neparticiparea la lucrarile Conferintei Nationale (cu toate ca au existat invitatii lansate din timp catre absolut toate nivele administratiei publice si catre parlamentari), dovedeste in fapt o lipsa de profesionalism si o nerespectare a unor reguli elementare cu privire la parteneriatul si participarea a cetatenilor la luarea deciziilor.
Ignorarea solicitarilor noastre nu va duce decat la adoptarea si pe viitor a unor acte normative / decizii administrative care nu au nici o legatura cu nevoile reale ale populatiei.
Va stam la dispozitie cu explicatii detaliate cu privire la solicitarile formulate!

PRESEDINTE
Mihai Mereuta

Comunicat de presa

Acest post a fost postat in categoria: Noutati

Modificarea Constitutiei

marți, aprilie 23, 2013 20:13

In Constitutie sunt prevazute ca Drepturi şi libertăţile fundamentale:

ARTICOLUL 22 – Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică

ARTICOLUL 32 – Dreptul la învăţătură

ARTICOLUL 33 – Accesul la cultură

ARTICOLUL 34 – Dreptul la ocrotirea sănătăţii

ARTICOLUL 36 – Dreptul de vot

ARTICOLUL 37 – Dreptul de a fi ales

ARTICOLUL 41 – Dreptul la Munca şi protecţia socială a muncii

ARTICOLUL 45 – Libertatea economică

ARTICOLUL 47 – Nivelul de trai –
   (1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.
   (2) Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii.

ARTICOLUL 48 – Familia

ARTICOLUL 49 – Protecţia copiilor şi a tinerilor

ARTICOLUL 50 – Protecţia persoanelor cu handicap

ARTICOLUL 51 – Dreptul de petiţionare

Toate acestea sunt doar forme fara fond in lipsa unui drept fundamental: Dreptul la Locuinta / Dreptul la Locuire Decenta!

Este evident ca nu putem discuta de dreptul la viata, invatatura, sanatate, munca, nivel de trai decent, familie (s.a.) fara existenta dreptului elementar de a avea (nu in sensul de a detine in proprietate) o locuinta decenta.

Mai mult:

 • Lipsa de locuinţe decente la un preţ accesibil influenţează in mod direct viaţa cetăţenilor, limitandu-le posibilitatea de integrare socială şi de mobilitate;
 • Mai bine de jumatate dintre cetateni  trăiesc in aglomerări urbane, deşi multe oraşe se confruntă cu probleme importante in ceea ce priveşte locuinţele cum ar fi:
  • insuficienţa ofertei,
  • costurile ridicate de cumpărare şi intreţinere,
  • starea proastă a imobilelor;
 • Problema locuinţelor urbane se inscrie in contextul mai larg al planificării urbane şi este legată aşadar de problemele cum ar fi:
  • de pauperizare a anumitor cartiere,
  • de degradare a mediului (poluarea aerului şi a apei, zgomotul, deşeurile, suprapopularea etc.),
  • de proasta funcţionare a serviciilor publice, de accesibilitate sau de securitate etc.;
 • Dificultăţile de acces la locuinţe stau la baza fenomenelor de segregare socială şi de transformare in ghetou;
 • Combinaţia de venituri scăzute, preţuri ridicate la energie cu sisteme de incălzire şi de izolare inadecvate, dă naştere unor fenomene precum sărăcia şi deconectarea de la energie;
 • Excluderea socială contravine modelului social european;
 • Extinderea urbană generează numeroase probleme sociale şi economice afectand transporturile (congestia transporturilor in comun, dependenţa de maşina personală), protecţia mediului (consumul crescut de energie, poluarea) şi accesibilitatea serviciilor;
 • Problemele specifice legate de marile imobile prefabricate, atat in ceea ce priveşte calitatea spaţiului de locuit, cat şi in ceea ce priveşte reabilitarea infrastructurilor (finanţarea lucrărilor de intreţinere şi renovare, dar şi a cercetării privind tehnicile şi tehnologiile adecvate) sunt accentuate de varsta fondului locativ – peste 80% fiind mai vechi de 20 de ani si de imbatranirea populatiei (exista zone in care peste 70% dintre ocupantii locuintelor sunt pensionari)!
 • Importanţa regenerării terenurilor industriale in paragină şi a protecţiei spaţiilor verzi;
 • Sectorul locuinţelor reprezintă o sursă importantă de ocupare a forţei de muncă atat in domeniul construcţiilor, cat şi in domeniul renovării, al amenajării, al serviciilor de proximitate şi al serviciilor financiare,

In acest sens Liga Asociatiilor de Proprietari Habitat considera ca:

1. Dreptul la o locuinţă decentă / locuire decenta accesibilă ca preţ este un drept fundamental al fiecărui cetăţean si ar trebui sa se regaseasca in Constituie!

2. Autoritatile publice trebuie sa asigure reguli clare si usor de aplicat pentru accesul la locuinte si sanse mai bune pentru asigurarea si pastrarea unei locuinte decente in cazul grupurilor vulnerabile.

3. Este necesara identificarea unei serii de standarde de calitate minimă care să definească noţiunea de „locuinţă decentă”;

4. Este necesara stabilirea dreptului la alocaţie pentru locuinţă, cat şi consolidarea tuturor drepturilor sociale, pentru a putea permite o mobilitate reală a lucrătorilor;

6. Trebuie pus accentul pe importanţa chestiunilor de securitate:

 • in ceea ce priveşte criminalitatea, mai ales in cartierele defavorizate,
 • in ceea ce priveşte clădirile (norme de construcţie şi de exploatare),
 • in ceea ce priveşte infrastructurile pentru electricitate şi gaz, dar şi pentru apă şi canalizare (siguranţa sistemelor existente şi a tehnologiilor de reabilitare);

7. Este necesara extinderea dezbaterii privind locuinţele şi asupra locuinţelor din mediul rural;

8. Este necesara o analiză mai detaliată privind costurile locuinţelor pentru a putea lua in calcul mai bine eterogenitatea ocupării locuinţelor şi pentru a inţelege problema locuinţelor din perspectiva globală a imbătranirii populaţiei, a modificării structurii familiale tradiţionale şi a situaţiei speciale a tinerilor;

9. Politica locuintei nu trebuie facuta in afara politicilor de dezvoltare durabila a localitatilor.

10. Politicile de locuire trebuie sa reprezinte parte a unei abordari integrate a tuturor problemelor unei comunitati: sprijinirea simultană a activităţilor de renovare fizică a mediului urban cu cele de reabilitare a infrastructurii de bază, precum şi cu acţiuni pentru dezvoltarea economică, creşterea competitivităţii şi ocupării, integrarea grupurilor etnice în condiţiile protejării mediului.
Avantajul acestei abordări integrate – bazate pe principiile de subsidiaritate şi de proximitate – constă în faptul că se pot rezolva simultan o serie de probleme între care există relaţii de interdependenţă şi care afectează atât zona urbană cât şi arealele adiacente ceea ce ar face posibilă ameliorarea calităţii vieţii şi atractivitatea mediilor urbane.

11. Politicile in domeniul locuintei trebuie realizate de către autorităţile locale care pot asigura o viziune de ansamblu, o coordonare optimă a politicilor şi a iniţiativelor puse in aplicare in aglomerările urbane şi o viziune pe termen lung asupra dezvoltării aglomerării urbane.
Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu toţi actorii implicaţi şi interesaţi de dezvoltarea urbană trebuie să colaboreze pentru elaborarea unor planuri coerente, participative, integrate şi durabile care să conducă la rezolvarea problemelor sociale, economice si de mediu, tot mai numeroase în oraşele şi municipiile ţării, şi în acelaşi timp la creşterea atractivităţii oraşelor şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul urban.
Implicarea cetăţenilor şi a principalilor actori locali în elaborarea strategiilor de dezvoltare urbană constituie o precondiţie pentru asigurarea sustenabilităţii acestor planuri integrate.
Dialogul şi consultarea intre diferitele niveluri ale autorităţii locale, regionale şi guvernamentale, pot asigura coerenţa intervenţiei publice, mulţumită unei coordonări orizontale (intre toate politicile privind locuinţele), verticale (intre actorii care se ocupă de locuinţe la diferite niveluri – naţional, local – ) şi mixte (intre autorităţile publice, actorii socio-economici şi societatea civilă);

Va stam la dispozitie cu explicatii detaliate cu privire la solicitarile formulate!
Va dorim succes in activitatea pe care o desfasurati, va multumim pentru colaborarea si sprijin si va asiguram de intreaga noastra consideratie.
Cu deosebit respect,

PRESEDINTE

Mihai Mereuta

Acest post a fost postat in categoria: Noutati

INVITATIE – PREZENTAREA: IMPERMEABILIZAREA SI TERMOIZOLAREA TERASELOR

marți, aprilie 16, 2013 18:31

In cadrul seminariilor complet gratuite adresate membrilor si reprezentantilor asociatiilor de proprietari, vineri, 19.04.2013, ora 13.00, la Romexpo (Centrul expozitional ROMEXPO – in vecinatatea Pietei Presei Libere), Pavilion D (la intrarea in ROMEXPO – partea dreapta), Stand ARCON, are loc Prezentarea cu tema: IMPERMEABILIZAREA SI TERMOIZOLAREA TERASELOR!
Dezbaterile  vor viza:

 • Termo-hidro-izolarea teraselor!
 • Cum recunoastem un termosistem de calitate?
 • Activitatea si serviciile ARCON;

Invitati:

 • Reprezentanti ai asociatiilor de proprietari din Bucuresti;
 • Reprezentanti ai Serviciilor pentru Asociatiile de Proprietari din cadrul Primariilor de Sector;
 • Specialisti in domeniu;

NUMAR LIMITAT DE LOCURI! VA RUGAM SA CONFIRMATI PARTICIPAREA LA: mihai.mereuta@habitaturban.ro, sau fax 021.319.07.99, sau mobil 0744.751.416, sau adresa corespondenta: OP 49, CP 21 Sector 2 Bucuresti. www.habitaturban.ro, www.regenerareurbana.ro
PRESEDINTE: MIHAI MEREUTA – 0744.751.416; mihai.mereuta@habitaturban.ro;
DIRECTOR EXECUTIV: TATIANA MUSTEATA – 0726.373.000; tatiana.musteata@habitaturban.ro;
INSPECTOR RESURSE UMANE: HUTAN DANIELA – 0726.949.000; dana.hutan@habitaturban.ro

Acest post a fost postat in categoria: Noutati

INVITATIE CONFERINTA: ACTIVITATEA DE DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI PROTECTIE A PLANTELOR PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI

miercuri, aprilie 3, 2013 16:11

In cadrul seminariilor complet gratuite adresate membrilor si reprezentantilor asociatiilor de proprietari, joi, 04.04.2013, ora 11.00, la Sala de Conferinte de la Sphera (str. Sg. Nutu Ion nr. 44 Sectorului 5 Bucuresti – sediul Ligii Habitat), are loc Conferinta cu tema: ACTIVITATEA DE DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI PROTECTIA PLANTELOR PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI!
Dezbaterile  vor viza:

 • Prezentarea reglementarilor in vigoare
 • Prezentarea atributiilor autoritatilor locale
 • Drepturile si obligatiile cetatenilor;
 • Tratamente fitosanitare pentru a combate bolile si daunatorii din parcuri, pepiniere, sere, aliniamente stradale etc
 • Activitatea 3D Romania; aplicarea tratamentelor de deratizare (contra sobolanilor) si de combatere a tantarilor.

Invitati:

 • Reprezentanti ai asociatiilor de proprietari din Bucuresti;
 • Reprezentanti ai Serviciilor pentru Asociatiile de Proprietari din cadrul Primariilor de Sector;
 • Reprezentanti ai Centrului de Protectie a Plantelor Bucuresti, PREFECTURII MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIMARIEI GENERALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
 • INVITATI PERMANENTI: APA NOVA BUCURESTI, RADET BUCURESTI, 3D ROMANIA
 • Specialisti in domeniu;

In cadrul conferintei se va derula si programul saptamanal de CONSILIERE GRATUITA PRIVIND SUPRAVEGHEREA LUCRARILOR DE REABILITARE TERMICA A CLADIRILOR organizat cu sprijinul PATRONATULUI SOCIETATILOR DIN CONSTRUCTII!

NUMAR LIMITAT DE LOCURI! VA RUGAM SA CONFIRMATI PARTICIPAREA LA: mihai.mereuta@habitaturban.ro, sau fax 021.319.07.99, sau mobil 0744.751.416, sau adresa corespondenta: OP 49, CP 21 Sector 2 Bucuresti. www.habitaturban.ro, www.regenerareurbana.ro
PRESEDINTE: MIHAI MEREUTA – 0744.751.416; mihai.mereuta@habitaturban.ro;
DIRECTOR EXECUTIV: TATIANA MUSTEATA – 0726.373.000; tatiana.musteata@habitaturban.ro;
INSPECTOR RESURSE UMANE: HUTAN DANIELA – 0726.949.000; dana.hutan@habitaturban.ro

ACTIUNE REALIZATA CU SPRIJINUL: SC DALKIA ROMANIA SA, PATRONATUL SOCIETATILOR DIN CONSTRUCTII, ARCON, ELSACO, ISTA ROMANIA, SPERANTA SRL, APA NOVA BUCURESTI.
PARTENER MEDIA: RADIO ROMANIA ACTUALITATI – BUCURESTI FM 98,3; BURSA CONSTRUCTIILOR;

Acest post a fost postat in categoria: Noutati

OFERTA SPECIALA! GRATUIT!

luni, aprilie 1, 2013 11:56

CURS MANAGER DE PROIECT
(CU ACCENT PE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE)
ACREDITAT DE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI

Cursul se adreseaza: managerilor (ce activeaza in baza unui contract de managementin intreprinderi private) din regiunea Bucuresti – Ilfov, care doresc sa învete  într-un mod sistematic cele mai bune practici in domeniul managementului de proiect.

Cursul va fi susținut de specialisti recunoscuti in Project Management, dar și practicieni cu rezultate remarcabile in derularea proiectelor pe fonduri structurale si de coeziune!

Cursul se desfasoara in perioada 08 – 19 aprilie 2013 (L-V 16.00-19.00, S 10.30-15.30).

Taxa de participare: GRATUIT.

Inscrierea se face la sediul Ligii Asociatiilor de Proprietari Habitat (Bucuresti, Sector 5, str. Sg Nutu Ion, nr. 44, Zona Razoare, Cladirea Sphera – fosta Ventilatorul). Programul zilnic este 11.00-16.00.

Documente necesare

 1. Copie contract de management (cu mentiunea conform cu originalul si cu stampila);
 2. Formular de inscriere;
 3. Copie diploma licenta semnata de cursant. Se va prezenta in prima zi de curs;
 4. Copie certificat nastere semnata de cursant. Se va prezenta in prima zi de curs;
 5. Copie carte identitate semnata de cursant. Se va prezenta in prima zi de curs;
 6. Copie certificat de casatorie semnata de cursant (daca numele este schimbat). Se va prezenta in prima zi de curs;
 7. Contract de formare profesionala. Se va semna in prima zi de curs;
 8. Fisa participantului. Se va completa inainte de data examenului;
 9. Cerere inscriere examen. Se va semna inainte de data examenului;

Atentie !
Participand la programul nostru de formare veti obtine urmatoarele beneficii:
– veti intelege corect conceptul de proiect si managementul profesional al acestuia;
– veti dezvolta abilitati de elaborare a unui proiect in concordanta cu standardele recunoscute in domeniu;
– veti dezvolta abilitati de luare a deciziilor in cadrul managementului de proiect;
– veti putea obtine raspunsuri la probleme reale, concrete pe care le aveti in cazul in care ocupati o pozitie in cadrul unui proiect sau doriti sa eleborati un proiect;

Beneficii si avantaje: Absolvirea programului de formare va permite sa ocupati o pozitie de Manager de proiect in cadrul proiectelor cu finantare europeana implementate de societati comerciale, institutii publice, organizatii neguvernamentale sau sa coordonati cu succes proiecte la nivelul companiei/organizatiei unde sunteti angajat.

Se va asigura o calitate corespunzatoare a procesului de formare care sa sprijine dezvoltarea de competente si invatarea din spete si cazuri reale, cu accent pe formarea practica (peste 60% din timpul alocat). Asociatia noastra este implicata activ si in implementarea de proiecte ceea ce asigura posibilitatea utilizarii de elemente practice in procesul de formare si nu transferul unor informatii teoretice.

Competente obtinute (conform standardului occupational): Stabilirea scopului proiectului; Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului; Planificarea activitatilor proiectului; Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect; Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect; Managementul riscurilor; Managementul echipei de proiect; Managementul comunicarii în cadrul proiectului; Managementul calitatii proiectului.

Certificatul eliberat la absolvire este recunoscut atat la nivel national (Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  si de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului) cat si in statele membre ale Uniunii Europene. Certificatul de absolvire va fi insotit de un Supliment Descriptiv.

Relatii suplimentare se pot obtine de la d-na Oana VOICU (mobil: 0761.079.486; tel/fax 021.319.07.99; email: oana.voicu@habitaturban.ro; program: luni-vineri 11.00 – 16.00).

Accesul la program se va face conform principiului “primul venit – primul servit”.

Acest post a fost postat in categoria: Noutati