Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Arhiva pentru aprilie 25th, 2012

CONSILIERE GRATUITA PRIVIND SUPRAVEGHEREA LUCRARILOR DE REABILITARE TERMICA A CLADIRILOR

miercuri, aprilie 25, 2012 17:19

Avand in vedere necesitatea si importanta supravegherii lucrarilor de reabilitare termica a cladirilor cu personal specializat si responsabil in ceea ce priveste buna executie a lucrarilor (personal angajat de catre beneficiar – asociatia de proprietari) va invitam in fiecare zi de Joi, intre orele 11.00 – 15.00, la sediul Ligii Asociatiilor de Proprietari Habitat (Sphera Building Center din str. Serg. Nutu Ion, nr. 44, zona razoare – fosta ventilatorul- sect. 5, Bucuresti) la un program de consiliere gratuita!

Atentie!
printre RESPONSABILITATILE PERSONALULUI ANGAJAT pentru a supraveghea reabilitarea termica se regasesc:

 • Verifica existenta AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la aceasta;
 • Controleaza respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati prin cerintele stabilite prin Legea 10/1995;
 • Urmareste realizarea constructIilor in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare;
 • Participa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse;
 • Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate;
 • Interzice utilizarea de materiale semi si prefabricate necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate sau fara agrement tehnic;
 • Urmareste executia lucrarilor in ritmul si la termenele prevazute in Graficul de Esalonare a Lucrarilor;
 • Admite la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ;
 • Tine evidenta volumelor de lucrari executate astfel incat situatiile de plata sa reflecte valoarea acestora, in conformitate cu clauzele contractuale;
 • Cere executantului, dupa caz, sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate necorespunzator;
 • Completeaza „Jurnalul zilnic de santier”, cuprinzand: starea vremii, temperatura aerului, fazele de executie, utilajele, numarul muncitorilor;
 • Pentru problemele aparute in timpul executiei, respectiv neconformitati si/sau neconcordante, va intocmi „Procese verbale de constatare” insotite, cand este cazul, de documente foto.
 • Transmite executantului, proiectantului si investitorului sesizarile proprii privind neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul executiei;
 • Participa la intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse, procese verbale de receptie calitativa a lucrarilor pe parcursul executiei si la fazele determinante impreuna cu reprezentantii Inspectiei de Stat in Constructii.
 • Documentele intocmite pe parcursul executiei, certificatele de calitate precum si alte documente ce privesc calitatea executiei vor fi avizate de catre consultant si vor constitui parte a „Cartii Constructiei”;
 • Verifica respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea 10/1995 cu privire la calitatea constructiilor in cazul efectuarii de modificari ale documentatiilor;
 • Participa la verificarea lucrarilor pe faza de executie si dispune masuri pentru asigurarea efectuarii de catre executant a tuturor verificarilor de calitate stabilite de normele tehnice;
 • Responsabilul va cere constructorilor ca in termen de 30 de zile de la incheierea Procesului Verbal de Receptie Preliminara sa prezinte, pentru verificare, situatiile definitive ale lucrarilor, care dupa verificare vor fi inaintate cu propuneri Beneficiarului spre aprobare.
 • Responsabilul va aprecia momentul terminarii lucrarilor si va informa beneficiarul convocarea Comisiei de Receptie si va asigura secretariatul acestei comisii. Dupa receptia la terminarea lucrarilor Responsabilul urmareste rezolvarea remedierilor cuprinse in anexele Procesului Verbal de Receptie in cel mult 90 de zile calendaristice;
 • Responsabilul va urmari comportarea lucrarilor in perioada de garantie (12 luni de la data intocmirii Procesului Verbal de Receptie si in cazul aparitiei unor defectiuni va informa Beneficiarul si impreuna cu proiectantul, dupa caz, va propune masuri pentru remedierea urgenta a defectelor. Va urmari si va tine evidenta acestor defectiuni.
 • Responsabilul va asigura toate relatiile cu autoritatile in drept din domeniul investitii-constructii, pe toata perioada lucrarilor si se va ingriji ca acestea sa fie satisfacute cu privire la respectarea reglementarilor specifice.

Pentru a putea acoperi cat mai multe dintre aceste responsabilitati, pentru a discuta problemele de care v-ati lovit pe parcursul reabilitarii sau pentru a va informa eficient in domeniu, va asteptam in fiecare joi (intre orele 11.00 – 15.00) la sediul nostru!

Programul demareaza Joi, 03 mai!

Actiuni casa plus 2012

Acest post a fost postat in categoria: Noutati