Informarea corectă, doar din surse oficiale, este foarte importantă. Cu calm, responsabilitate, toleranță și dând dovadă de solidaritate vom trece împreună și peste această situație! Numai bine vă doresc


DE 29 DE ANI – REPREZENTARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA! ORGANIZAȚIE MEMBRĂ IUT – INTERNATIONAL UNION OF TENANTS

Arhiva pentru mai 9th, 2013

VA RUGAM SA NE SPRIJINITI APLICAND PREVEDEREA 2%

joi, mai 9, 2013 8:38

Ce inseamna 2% pentru contribuabili
Prevederea 2% este un mecanism de transparenta fiscala prin intermediul caruia contribuabilii persoane fizice pot sa directioneze 2% din impozitul lor pe venit catre o organizatie neguvernamentala (asociatie sau fundatie). Puteti astfel decide catre cine merg (2%) din impozitele dvs.!

De ce e bine sa folositi aceasta prevedere?
• Nu va costa nimic!
• Contribuiti la eficientizarea cheltuirii banului public-deci al dvs.!
• Puteti ajuta la rezolvarea unei probleme din comunitatea dvs. directionand 2% catre o organizatie care lucreaza in acel domeniu.
• Va puteti asigura ca acei bani raman in comunitatea dvs. directionandu-i catre o organizatie locala.

Ce trebuie sa faceti?
Aflati datele de contact:
• Numele organizatiei: LIGA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI HABITAT
• Codul de identificare fiscala (codul fiscal) : 8557733
• Contul organizatiei in format IBAN: RO96BRDE441SV03929134410 BRD – UNIREA
• completati declaratia 230;
Nu va faceti probleme daca atunci nu cunoasteti suma corespunzatoare a 2% din impozit. Va fi calculata de catre organele fiscale. Puteti lasa casuta necompletata.
Cei care obtin, pe langa salarii, si alte venituri, vor completa formularul 200 – Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul 2012, la toate capitolele aferente tipului de venit obtinut, inclusiv capitolul III, Destinatia sumei reprezentand 2% din impozitul pe venitul anual datorat.
Puteti obtine declaratiile 200 si 230 de la administratiile financiare, le puteti descarca de pe situl Ministerului Finantelor Publice (portal ANAF, zona de asistenta a contribuabililor, persoane fizice, formulare.
Trimiteti prin posta declaratiile administratiei financiare de la domiciliul dvs. sau depuneti-o chiar dvs. Termenul limita este 25 mai 2013!

DOAR SPRIJINITI DE DUMNEAVOASTRA PUTEM CONTINUA SERVICIILE DE CONSILIERE GRATUITA ADRESATE MEMBRILOR SI REPREZENTANTILOR ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI!Susţinerea entităţilor non-profit – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, potrivit prevederilor art. 57 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, prin completarea şi depunerea formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”.

Generalităţi
În categoria entităţilor nonprofit se cuprind, de exemplu: asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociaţiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, în măsura în care, potrivit legilor proprii de organizare şi funcţionare desfăşoară activităţi nonprofit iar sumele primite din impozit să fie folosite în acest scop.
De asemenea, potrivit art. 84 din Codul Fiscal, contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe: venitul net anual din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole; câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise; câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, prin depunerea formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”, completând secţiunea III.

Formularistică
Contribuabilii care îşi exprimă opţiunea de virare a sumei de până la 2% pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.
Contribuabilii care au obţinut venituri din salarii sau asimilate salariilor depun formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ” la administraţiile fiscale de domiciliu.
Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit, şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor, care nu au obligaţia depunerii formularului 200, şi care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private şi solicită restituirea acestora şi/sau optează pentru virarea unei sume în contul unei entităţi nonprofit sau al unei unităţi de cult completează secţiunea III din formular.
Formularele 200 şi 230 se pot obţine direct de la sediul unităţilor fiscale sau pot fi descărcate de pe website-urile:
– ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/ Toate formularele, cu explicaţii/ Formularele fiscale ordonate după număr din prima pagină meniul superior;
– DGFP Vâlcea, www.finantevalcea.ro, secţiunea Utile/ Formulare fiscale/ Formularele fiscale ordonate după număr, din prima pagină meniul lateral stânga.
Atenţie! Formularele 230 şi 200 se pot depune şi on-line. Pentru descărcarea şi completarea on-line a formularelor, contribuabilii vor accesa website-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/ Descărcare declaraţii.
Transmiterea on-line se va face de la adresa www.e-guvernare.ro, dacă contribuabilul dispune de un certificat digital calificat. Deţinătorii de certificate digitale calificate pot transmite formularele şi pentru alţi contribuabili, prin înregistrarea ca împuterniciţi fiscali urmând procedura de înregistrare a documentaţiei şi a formularului 150 la organul fiscal.

Depunere formulare
Din punct de vedere al depunerii formularelor, precizăm că potrivit prevederilor art. 17, coroborate cu cele ale art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilul este subiect al raportului juridic fiscal care îşi poate îndeplini obligaţiile fiscale, personal, la ghişeele administraţiei fiscale la care este arondat, sau printr-un împuternicit, desemnat potrivit legii. Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată.

PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE VA PUTETI ADRESA LA:

TEL/FAX 021.319.07.99,
PRESEDINTE MIHAI MEREUTA  0744.751.416;
DIRECTOR EXECUTIV TATIANA MUSTEATA 0726.373.000
SECRETAR ADMINISTRATIV HUTAN DANIELA 0726.949.000 www.habitaturban.ro, www.regenerareurbana.ro,
Email: mihai.mereuta@habitaturban.ro, tatiana.musteata@habitaturban.ro, dana.hutan@habitaturban.ro

Acest post a fost postat in categoria: Noutati